Wat doe je als een goede samenwerking omslaat in een groeiende openstaande vordering? Procederen is een grote stap. Vooral als er geen getekend contract ligt.

Door Rob de Haan

Maar met een goede administratie krijg je de rechter sneller aan jouw kant.

Als ondernemer moet je zijn waar de bedrijfskansen liggen. Voor Top Telemarketing was dat in het zonnige Turkije. Van hieruit belden ze leads en maakten afspraken voor klanten uit allerlei landen. Het Turkse bedrijfsklimaat zorgde dat ze concurrerende tarieven konden aanbieden. Voor elke gemaakte afspraak rekende Top 35 euro.

In september 2012 komt een van hun klanten zijn betaalverplichting niet na, maar Top heeft vertrouwen in een goede afloop. Ze gaan door met het maken van afspraken, totdat de vordering vier maanden later is opgelopen tot 31.000 euro.

Top schort het werk op en ineens slaat de toon van hun klant om. Van "het komt goed met betalen" wordt het: we betwisten de vordering, want er zijn niet-gelopen (geannuleerde) afspraken gefactureerd.

Procesfinanciering voor win/win

Na maanden getouwtrek zonder resultaat benadert Top vanuit Turkije een Nederlands vorderingenloket. Thomas (de T van Top) is aanspreekpunt en legt het dossier voor. Er is geen getekend contract, maar wel een stapel e-mails waarin de werkzaamheden worden besproken.

Het vorderingenloket beoordeelt de zaak samen met hun juristen, advocaten en deurwaarder. Gekeken wordt naar de juridische hardheid, verhaalsmogelijkheden van de debiteur  en de te maken proceskosten.

Ze hebben er vertrouwen in, maar alleen als er een nauwe samenwerking is met Thomas en zijn vennoten Otto en Petra. Procesfinanciering is dus de beste oplossing.

Het vorderingenloket betaalt alle kosten, Top levert alle benodigde dossierkennis en bij een gunstige afloop verdelen ze de opbrengst. Indien er geen opbrengsten worden gegenereerd, dan is Top geen kosten verschuldigd.  

Plotselinge wending

Als de zaak een paar maanden loopt gebeurt er een persoonlijke tragedie. Thomas overlijdt op 59-jarige leeftijd plotseling aan een hartstilstand. Petra, niet alleen zijn zakenpartner, maar ook zijn levensgezel, neemt de rol van haar overleden partner over.

Deels om het geld te incasseren dat het bedrijf toekomt, maar vooral omdat Thomas erop had gestaan dat het recht zou zegevieren. Hij was ondernemer in hart en nieren en kende de ups en downs die daarbij horen. Hij toonde begrip voor de cashflowproblemen van zijn klant en ging er netjes mee om, maar dat werd hem uiteindelijk betaald gezet.

Geen contract, wel een overeenkomst

Ook het vorderingenloket – geschrokken van het onverwachte overlijden – laat zich niet uit het veld slaan. Ze tonen klip en klaar aan dat de debiteur opdrachten had verstrekt en daarmee basta. Het oordeel van de rechter: het hele openstaande bedrag dient te worden voldaan.

De niet-gelopen afspraken die de debiteur aangreep om de zaak te betwisten speelden geen rol, want daar had Top netjes creditnota’s voor gestuurd.

En nu over de brug

De tegenpartij gaat niet in hoger beroep, maar beweert wel dat er geen geld meer is. Het enige wat ze kunnen doen is een betaalregeling afspreken. Daar gaat het vorderingenloket niet mee akkoord. Bovendien is het bedrijf  een VOF en zijn de vennoten hoofdelijk aansprakelijk met hun particuliere bezittingen.

De deurwaarder zegt dan ook per direct het beslag op verschillende auto’s en roerende zaken aan. Een week daarna wordt het complete bedrag voldaan.

Bewaar de bewijslast

Een overeenkomst kan vorm en inhoud krijgen door allerlei correspondentie tussen twee partijen. Denk aan deelopdrachten, e-mails, werkbonnen of afleverbonnen. Bewaar alle stukken tot een factuur is voldaan en je kunt ook zonder getekend contract je recht halen.

Rob de Haan is medeoprichter van Verkoopjevordering.nl. In zijn column beschrijft hij persoonlijke verhalen uit ons land tijdens de crisis. Waargebeurde ondernemersverhalen, waarin mensen en locaties onherkenbaar zijn gemaakt.