Je bent niet alleen. Veel ondernemers met buitenlandse klanten hebben te maken met wanbetalers. Alsof de afstand een vrijbrief is om niet te betalen. 

Door Rob de Haan

Nou was dat ook wel een beetje zo, want een Nederlands vonnis omzetten naar het land waar je vordering loopt was een heel gedoe en kostbaar.

Dat is met de komst van de Europese Executoriale Titel voorbij. Wij noemen hem liever EET vanwege voor de hand liggende associaties. Eat this, wanbetaler!

Ter illustratie: de zaak uit Londen

De vordering van deze week is afkomstig van een Nederlandse medewerker van een internationale telecomaanbieder. De man was aangeworven voor het wereldwijd verkopen van zakelijke telefonie diensten. Overeengekomen wordt dat hij een vast salaris krijgt aangevuld met een interessante bonusregeling.

Hij blijkt een van de betere salesmen, maar desondanks ontstaat er een verschil van mening over de uit te keren beloning. Of misschien wel juist dankzij, want het bedrag loopt binnen acht maanden op tot ruim 70.000 euro.

Plotselinge loonstop vanuit Gibraltar

De werkgever van onze klant is statutair gevestigd in Gibraltar. Ergens begin juli 2013 stoppen de loonbetalingen ineens, na een probleemloos dienstverband van ongeveer twee jaar.

De werknemer begrijpt niet direct dat het menens is en blijft gewoon doorwerken en onderwijl vragende mailtjes naar London sturen, waar het bedrijf kantoor houdt. Er komt wel enige sjoege, maar er volgt geen betaling en eind september houdt hij het voor gezien.

Zaak beslecht op Nederlandse bodem

Bij aanvang van de arbeidsovereenkomst had deze werknemer een vooruitziende blik. Hij stipuleerde dat eventuele arbeidsconflicten voor de rechtbank van Amsterdam beslecht moesten worden. Deze zogeheten jurisdictie betekende dat zijn wederpartij naar onze hoofdstad moest komen om voor de rechter te verschijnen.

Op de grote dag liet het bedrijf echter verstek gaan en sprak de rechter een verstekvonnis uit. De werknemer haalde dus zijn gelijk. Maar gelijk hebben en geld krijgen zijn twee verschillende dingen.

Meteen beslag leggen

Is uw vonnis voorzien van het EET-stempel? Dan kan het linea recta per luchtpost naar (het buitenlandse equivalent van) een gerechtsdeurwaarder. En die kan met de papieren in de hand naadloos overgaan tot het beslag leggen op rekeningen, waardevolle bezittingen of onroerend goed.

Natuurlijk krijgt u het stempel niet zomaar; er zijn voorwaarden aan verbonden. Zo moet het gaan om een niet-betwiste vordering en moet aantoonbaar zijn dat de wederpartij op de hoogte is van de dagvaarding.

De Nederlandse rechtbank toetst ook:

  • of de dagvaarding voldoende informatie over de vordering bevat;
  • of de wanbetaler is ingelicht over de grondslag van de vordering en het bedrag van de schuld;
  • of de schuldenaar duidelijk is gemaakt op welke manier en binnen welke termijn hij de vordering kan betwisten.

Onze zaak is in afwachting van het stempel, waar we met het volste vertrouwen naar uitzien. Al met al is de Europese Executoriale Titel een prima instrument om niet-betwiste vorderingen op een buitenlandse wanbetaler te incasseren. Op relatief korte termijn èn tegen redelijke kosten.

Rob de Haan is medeoprichter van Verkoopjevordering.nl. In zijn column beschrijft hij persoonlijke verhalen uit ons land tijdens de crisis. Waargebeurde ondernemersverhalen, waarin mensen en locaties onherkenbaar zijn gemaakt.