Zeker honderd Turkse militairen hebben sinds de mislukte staatsgreep in Turkije asiel aangevraagd in Nederland, België en Duitsland. Het gaat om mensen die tijdens de coup bij de NAVO werkten en niet in Turkije waren.

Volgens NOS en NRC werkten er ten tijde van de coup ongeveer zevenhonderd Turkse militairen voor de NAVO. Vierhonderd van hen stonden na de mislukte staatsgreep op een lijst met militairen die niet meer vertrouwd werden.

Deze militairen moesten terugkeren naar Turkije, maar de meesten deden dat niet uit angst om bij aankomst opgepakt te worden. De regering besloot dat Turken die niet binnen drie maanden terugkeren hun Turkse nationaliteit verliezen.

In Nederland steeg het aantal Turkse asielaanvragen van vijftig in 2015 naar 235 in 2016. Volgens NRC worden de asielverzoeken in Nederland door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) via de zogenaamde 'verlengde procedure' behandeld. Daardoor heeft de dienst achttien maanden om tot een eerste besluit te komen.

Een Turkse regeringswoordvoerder zegt tegen NRC dat de militairen in Turkije een eerlijk proces zouden krijgen. Het zou volgens hem dan ook "niet acceptabel" zijn als Nederland de militairen asiel verleent waarmee wordt voorkomen dat deze mensen zich moeten verantwoorden voor de rechter.

Dit gebeurde er tijdens en na de mislukte staatsgreep
Dit gebeurde er tijdens en na de mislukte staatsgreep