De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft de terreuraanslag die de regeringsgezinde soennitische Syrische geestelijke Mohammad Said Ramadan al-Buti en meer dan veertig anderen het leven heeft gekost, vrijdag 'in de krachtigste bewoordingen' veroordeeld.

De raad bestempelde terrorisme als een ernstig gevaar voor de internationale vrede en veiligheid en noemde iedere terreurdaad 'misdadig en niet te rechtvaardigen, ongeacht de motivatie'.

De raad voegde eraan toe ook 'alle daden van geweld tegen burgerbevolkingen' te veroordelen.

De verklaring is een van de weinige keren dat de Veiligheidsraad zich met één stem over de toestand in Syrië uitlaat. Krachtigere resoluties om het regime onder druk te zetten zijn tot nog toe door Rusland en China tegengehouden.

Ook secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft de aanslag veroordeeld. Hij drong aan op een politieke oplossing voor het conflict in Syrië. Militair optreden zal alleen maar tot meer leed en vernieling leiden, liet hij via zijn woordvoerder weten.

Assad

President Bashar Assad gaf 'terroristen' de schuld van de aanslag en zwoer vrijdag 'het land van hen te zuiveren'. Al-Buti was weliswaar soenniet, maar heeft sinds de begindagen van Assads vader en voorganger Hafez Assad achter het regime gestaan. Soennieten vormen de meerderheid in Syrië, maar Assad behoort tot de alawitische minderheid, een tak van de sjiitische islam.

De Syrische Nationale Coalitie beschuldigt het regime zelf van de aanslag. De dader zou nooit tot de zwaarbewaakte moskee hebben kunnen doordringen zonder dat het regime daar van zou hebben afgeweten.

"Van iemand die niet schroomt om moskeeën, universiteiten en bakkerijen op te blazen en Scud-raketten op woonwijken af te schieten, kan niet worden verwacht dat hij zich onthoudt van het plegen van terroristische explosies die onschuldige Syrische burgers het leven kosten", stelt de coalitie.

Angst

Coalitieleider Mouaz al-Khatib, die in dezelfde historische moskee preekte als Al-Buti, suggereert eveneens dat het regime de hand heeft gehad in de aanslag, omdat Al-Buti bezig zou zijn geweest zijn mening over de burgeroorlog bij te stellen.

"Wij denken dat het regime hem geliquideerd heeft, uit angst dat een dappere stellingname van hem de hele balans zou doen doorslaan", zegt Al-Khatib.