NEW YORK - Internationaal gezant Kofi Annan wil dat de Verenigde Naties een contactgroep voor Syrië vormen.

De groep moet toonaangevende landen en belangrijke regionale mogendheden waaronder Iran omvatten en moet een strategie uitwerken om het vijftien maanden oude conflict in Syrië tot een einde te brengen, zeggen diplomaten bij de VN.

Het uiteindelijke voorstel van de contactgroep moet acceptabel zijn voor Syriës bondgenoten Rusland en China, die ingrijpen van de VN tot nog toe blokkeren, als ook voor de Verenigde Staten en hun Europese bondgenoten, die willen dat president Bashar Assad vertrekt.

"Het wordt tijd dat wij allemaal onze aandacht richten op een ordelijke machtsoverdracht in Syrië die de weg vrijmaakt voor een democratische, verdraagzame en pluralistische toekomst", zei de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton woensdag.

Geweld

Het geweld in Syrië wordt steeds chaotischer, waarbij het steeds moeilijker vast te stellen is welke partij voor welk bloedvergieten verantwoordelijk is. Journalisten kunnen zich niet vrij door het land verplaatsen, waardoor het bijna onmogelijk is om claims van de verschillende partij te verifiëren.

De oppositie geeft regeringsstrijdkrachten en knokploegen de schuld, terwijl de regering het geweld wijt aan opstandelingen en 'gewapende terroristische groepen'. Door het toenemende geweld en de verharding van standpunten komt er weinig terecht van het eerdere vredesplan van Annan. Diplomaten bij de VN vrezen dat Syrië afglijdt naar een burgeroorlog, die naar andere landen in de regio kan overslaan.

Internationale conferentie

De Russische minister van buitenlandse zaken Sergej Lavrov zei woensdag in China dat Moskou een internationale conferentie over Syrië bijeen wil roepen om alle oppositiegroepen over te halen het vredesplan van Annan te respecteren, alle geweld te staken en te onderhandelen.

"Wij achten het noodzakelijk een vergadering van landen te beleggen die reeële invloed hebben op uiteenlopende oppositiegroepen, waaronder de permanente leden van de Veiligheidsraad, Turkije, Iran, de Arabische Liga, de Organisatie van Islamitische Samenwerking en de Europese Unie."

Compromis

Clinton heeft de afgelopen dagen geprobeerd de deur naar een compromis met Rusland en China open te zetten. Het vertrek van Assad zou nu de noodzakelijke uitkomst zijn van een politieke overgang, maar niet langer een noodzakelijke voorwaarde vooraf. De nuance suggereert dat de VS aanvaarden dat Assad gedurende een gestructureerde verandering van regime nog een tijdje aanblijft.