NEW YORK - De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft maandag unaniem ingestemd met verlenging van de politieke missie in Libië met een jaar.

Het mandaat van de missie behelst het uitdragen van democratie, het herstellen van de openbare veiligheid en het opruimen van de grote hoeveelheid wapens in het land.

Ruim een jaar na het begin van de revolutie in Libië kampt het nieuwe landsbestuur met tal van problemen. Honderden milities die meehielpen bij het verdrijven van het Kaddafi-regime zwaaien nu de scepter in steden en regio's.

Er vinden nog dagelijks vergeldingsacties plaats tegen leden van het voormalige regime. De VN schatten dat zesduizend mensen vastzitten in gevangenissen van de revolutionaire brigades, waar wordt gemarteld en gemoord.

Verkiezingen

De Veiligheidsraad zag onlangs enkele positieve ontwikkelingen in Libië, zoals de organisatie van verkiezingen in juni. De Libische bevolking kiest dan een volksvergadering die een premier zal benoemen en een commissie instelt die zich bezig zal houden met het schrijven van een grondwet.

Deze ontwikkelingen nemen echter niet de zorgen weg over willekeurige detenties, buitenrechtelijke executies en andere schendingen van mensenrechten. Een van de grootste uitdagingen vormt het opruimen van de enorme arsenalen die tijdens de revolutie in Libië zijn verspreid en in handen zijn van de milities.

Alles over de onrust in het Midden-Oosten

VN verlengen Libië-missie