TRIPOLI - De voorlopige regering van Libië, de Nationale Overgangsraad (NTC), heeft zaterdag een nieuwe kieswet afgekondigd.

De wet voorziet in de vorming van een grondwetgevend lichaam in juni.

Een lid van de NTC, Mukhtar al-Jaddal, zei dat er een Algemeen Nationaal Congres wordt gevormd van 200 leden. Twee derde van de leden komt uit politieke groeperingen en een derde bestaat uit onafhankelijken.

De eerder voorgestelde clausule dat 10 procent van dit congres uit vrouwen moet bestaan, is uiteindelijk niet vastgelegd.

Lees alles over de Arabische Lente in ons dossier