BERLIJN - De 49-jarige Mohammed al-Senussi, die aanspraak kan maken op de Libische troon, ''is bereid zijn land te dienen''.

'Kroonprins' al-Senussi beklemtoont dit in een donderdag te verschijnen vraaggesprek met het Duitse weekblad Die Zeit.

"We moeten de fundamenten leggen voor een democratische staat'', aldus al-Senussi. ''Het maakt me ongelofelijk blij en trots de vlag van de vrijheid boven Tripoli te zien wapperen''. De vlag van de opstand tegen dictator Kaddafi was eerder de vlag van het koninkrijk Libië (1951-1969).

Kaddafi zette koning Idris af. Al-Senussi is familie van Idris en sinds 1992 de kroonprins binnen de clan.

De bakermat van de Senussi-dynastie is Bayda in de noordoostelijke regio Cyrenaica. Grondlegger was Sayyid Mohammed ibn Ali al-Senussi die in 1837 een islamitische vernieuwingsbeweging stichtte.

De Senussi's en hun aanhang vochten aan het begin van de vorige eeuw fel tegen Fransen in de Sahara en van 1911 tot 1943 tegen de Italiaanse kolonisators.