GENEVE - De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties stuurt komende week een missie naar Libië. Die gaat mogelijke schendingen van de mensenrechten onderzoeken door zowel het Kaddafi-bewind als de rebellen in het Arabische land.

Dit is vrijdag bekendgemaakt bij de VN in Genève.

De onderzoekers gaan samenwerken met het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag, dat eerder een unanieme opdracht kreeg van de VN-Veiligheidsraad om mogelijke oorlogsmisdaden in Libië te onderzoeken.

Prominente deskundigen

In de commissie zitten prominente deskundigen inzake humanitair oorlogsrecht, zoals Cherif Bassiouni, die ooit voorbereidend werk deed voor de oprichting van het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag in 1993, en Philippe Kirsch, van 2003 tot 2009 de eerste president van het ICC.

De 47 lidstaten van de VN-Mensenrechtenraad hebben de commissie unaniem een opdracht verstrekt om onderzoek te doen naar aanvallen op burgers en de arrestatie en het martelen van vreedzame betogers.

Vergrijpen

Die vergrijpen zouden volgens de Mensenrechtenraad kunnen vallen onder misdaden tegen de mensheid.

Bassiouni kondigde vrijdag tijdens een persconferentie in Genève aan dat hij met zijn missie onder meer ziekenhuizen en gevangenissen gaat bezoeken.

Profiel Libië