CARACAS - De Libische leider Muammar Kaddafi is met de Arabische Liga in gesprek over een vredesplan dat een einde moet maken aan de crisis in Libië. Voorzitter Amr Moussa van de Arabische Liga heeft dat donderdag laten weten.

De Arabische nieuwszender al-Jazeera meldde dat de Arabische Liga en Kaddafi het vredesplan van Chávez al hebben geaccepteerd. Moussa wees er op dat het nog niet zover is.

Chávez sprak dinsdag met Kaddafi. Het Venezolaanse staatshoofd opperde toen de mogelijkheid een 'commissie voor vrede voor Libië' op te richten om te bemiddelen tussen de strijdende partijen in het Noord-Afrikaanse land, aldus de Venezolaanse minister van Informatie, Andrés Izarra. Die commissie zou moeten bestaan uit gezanten uit Latijns-Amerika, Europa en het Midden-Oosten.

Chávez heeft goede contacten de Libische dictator. Eerder zei de Venezolaanse president dat de huidige bemoeienissen van westerse mogendheden met Libië te maken hebben met de olierijkdom van het Noord-Afrikaanse land. Chávez sprak zich uit tegen een internationaal militair ingrijpen in Libië.

Rebellen

De Libische opstandelingen zien niets in een vredesplan van Chávez. ''Het is te laat. Er is te veel bloed vergoten’’, zei een woordvoerder van de rebellen donderdag.

Profiel Libië