Aangespoord door de succesvolle protesten in Tunesië en Egypte zijn ook in het oliestaatje Bahrein demonstranten de straat op gegaan. Inwoners van het rijke eilandje in de Perzische Golf willen vooral politieke hervormingen. De sji'itische meerderheid van de bevolking voelt zich achtergesteld bij de soennitische machthebbers.

Staatsvorm: Constitutionele monarchie

Regering: Koning Hamad bin Isa Al-Khalifa leidt een door hem benoemd kabinet dat grotendeels bestaat uit familieleden. Het parlement bestaat uit twee kamers, waarvan de een door de vorst wordt benoemd, en door het volk gekozen.

Bewind: autoritair regime
Plaats op Democratie Index van The Economist: 122

Hoofdstad: Manamah

Inwoners: 738.000

Religieuze stromingen: islam (81 procent, waarvan de ongeveer tweederde sji'itisch), christendom 9 procent, overige religies (vooral hindoeïsme en boeddhisme) 10 procent.

Het Parelplein in de Bahreinse hoofdstad Manamah was op 14 februari toneel van een grote protestbijeenkomst. De demonstratie werd met harde hand neergeslagen. Sinds 14 februari zijn zeker zeven doden gevallen door gewelddadig optreden vam leger en politie.

De demonstranten hadden, naar voorbeeld van hun Egyptische voorgangers, onder meer via internet een dag van protest uitgeroepen voor meer democratie in het welvarende oliestaatje.

Bahrein

Bahrein

Bahrein wordt al eeuwen geregeerd door de familie van de huidige koning Hamad bin Isa Al-Khalifa, die ook de voornaamste posten in het kabinet bezet. Een oom van de koning is bijvoorbeeld al veertig jaar premier. Al-Khalifa geniet de steun van de machtige koninklijke familie van Saudi-Arabië en van de Verenigde Staten, dat op Bahrein een belangrijke marinebasis heeft.

Gevangenen

Het land kent enkele honderden politieke gevangenen, onder wie veel sji'itische oppositiefiguren. Sji'ieten vormen de meerderheid van de moslimbevolking van Bahrein, maar zij zeggen te worden achtergesteld door de soennistische machthebbers in het land. De familie Al-Khalifa behoort tot die stroming binnen de islam.

Sji'ieten zijn oververtegenwoordigd in werkloosheidsstatistieken, en soennieten bezetten de belangrijkste politieke en militaire posten in het land.

Steun kopen

Al voor de demonstraties half februari de kop opstaken, trachtte koning Al-Khalifa de steun van zijn bevolking te kopen door ieder gezin een uitkering van 1000 dinar (zo'n 2000 euro) te beloven. Naarmate de protesten aanhielden, deed hij meer concessies. Zo zegde hij toe alle politieke gevangenen te zullen vrijlaten, en ontsloeg hij vijf ministers die hij verantwoordelijk houdt voor de crisis in het oliestaatje.

Veel demonstranten lijken geen genoegen te nemen met die tegemoetkomingen. Kort na de bekendmaking van de herschikking van het kabinet riepen duizenden actievoerders om het vertrek van de koning zelf.

De sji'itische oppositieleider Hassan Mashaima, die in Bahrein werd verdacht van de voorbereiding van een staatsgreep, keerde eind februari terug uit vrijwillige ballingschap in Groot-Brittannië om zich bij de demonstranten aan te sluiten.

Alle berichten over Bahrein

Bronnen:
CIA – The World Factbook
BBC Country Profile
Economist Democracy Index, December 2010

Onrust in Bahrein