Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Folkje Lips, die samen met twee vrienden slotenruildienst Keycycle oprichtte.

  • Ondernemer: Folkje Lips
  • Bedrijf: Keycycle
  • Leestip: De Fundamenten van Ramsey Nasr

Het begon in de kroeg waar Folkje Lips ontdekte dat ze haar sleutel had verloren. Omdat die te makkelijk naar haar huis te herleiden was en de sloten in haar huis gelijksluitend waren, moest ze alle sloten laten vervangen. Een dure grap en bovendien zonde van het materiaal.

De meeste sloten die zijn vervangen, belanden in een la of in de vuilnisbak, terwijl ze nog prima bruikbaar zijn. Lips en haar vrienden bedachten een oplossing: een ruildienst voor sloten. Als je een nieuw slot bestelt bij Keycycle en oude sloten opstuurt, kost de wissel 50 euro.

“Zo lang ons geluk ten koste gaat van dat van anderen, zouden we het niet moeten nastreven.”
Folkje Lips, ondernemer

Waarom heb je het boek van Nasr gekozen als gouden leestip?

"Het boek kwam uit toen we op een dood punt zaten in de aanloopperiode van het bedrijf. We waren er in 2020 al mee bezig, we hadden wekelijks overleg en vorderden gestaag. Door de hevige lockdowns in de eerste coronawinter kwam het proces stil te liggen. Door het boek besloot ik om toch door te pakken met Keycycle en er, behalve tijd, ook geld in te investeren."

Zonder het boek was jouw bedrijf er niet geweest?

"Waarschijnlijk niet, nee. Nasr beschrijft de crises waar we in zitten, van de coronacrisis tot de klimaatcrisis. Hij ziet de oorzaak in de manier waarop de mens zich tot de natuur verhoudt, namelijk controlerend en dominant. Die overheersende houding hebben we ten opzichte van de natuur én van andere mensen. Hij vindt dat we ten diepste moeten beseffen dat ons geluk verweven is met anderen. Zo lang ons geluk ten koste gaat van dat van anderen, zouden we het niet moeten nastreven."

Consuminderen dus?

"We hebben een verantwoordelijkheid voor de generaties na ons. Nu zijn we nog in staat het tij te keren. Als we dat niet doen, dragen onze kinderen en kleinkinderen de desastreuze gevolgen. Het zou goed kunnen dat zij over honderd jaar op ons terugkijken zoals wij nu terugkijken op de generaties die verantwoordelijk waren voor slavernij."

Zijn er ook dingen in het boek waar je het niet mee eens bent?

"Nasr beschouwt ons als kinderen in een snoepwinkel zonder personeel. Hij vindt dat mensen in de politiek en het bedrijfsleven ons het veel te gemakkelijk maken om verkeerde keuzes te maken. Daar ben ik het volledig mee eens, al vraag ik me af of de machthebbers zo gewetenloos zijn als hij schetst."

"Ik denk dat we allemaal vastzitten in hetzelfde systeem, dat we allemaal kinderen in een snoepwinkel zijn. Mensen in de politiek en het bedrijfsleven zijn ook mensen, al hebben ze meer macht. Je kunt hen aanspreken op hun mens-zijn en bewegen tot positieve verandering. Ik hoop dat Keycycle daar een voorbeeld van is."