Veel bedrijven worstelen zich met moeite door de coronacrisis heen. Naast lockdownsluitingen, faillisementen en leveringsproblemen brengt deze periode ook andere moeilijkheden met zich mee. Wat doe je daar als bedrijf aan?

Thuiswerken is voor veel bedrijven een uitkomst, maar maakt organisaties ook kwetsbaar. Irma Meinema begeleidt risicomanagement in de IT-sector en ziet de gevolgen van het feit dat we massaal op afstand zijn gaan werken.

"Nu mensen meer thuiswerken en dus meer digitaal communiceren, groeit de angst voor ransomware, schadelijke software die computers en bestanden 'gijzelt' en vaak systemen binnendringt via phishingmailtjes."

Dat personeel fysiek niet meer naast elkaar zit, kan het risico vergroten. "Gewoonlijk praat je er met collega's over als je een twijfelachtig mailtje ontvangt, maar nu spreek je elkaar veel minder." Hoe kunnen werkgevers cyberaanvallen voorkomen? Meinema: "Het beste is een goed programma opzetten om alle medewerkers bewust te maken van de gevaren."

Medewerkers laten meedenken over oplossingen

De kans op cyberaanvallen vraagt om een constante alertheid van het personeel en organisaties, zegt ook Maureen Veurman, expert op het gebied van crisiscommunicatie. "Bewustwording van personeel is een belangrijk onderdeel. Niet eenmalig. Iedereen krijgt dagelijks zo veel informatie binnen, dat het brein herhaling nodig heeft om die te verwerken."

“Je wilt goed personeel behouden, dus zorg goed voor hen en voor hun veiligheid.”
Maureen Veurman, expert crisiscommunicatie

Bedrijven doen er volgens Veurman goed aan om medewerkers te laten meedenken over oplossingen. "Hiermee laat je zien dat je de veiligheid van je medewerkers en systemen belangrijk vindt. Personeel is dan eerder geneigd om zelf ook beter op te letten."

Moeilijke keuzes door coronamaatregelen

Sommige bedrijven komen in de pandemie voor moeilijke beslissingen te staan, weet Amber Hackmann-Gons, leiderschapscoach voor maatschappelijke organisaties. Een uitvaartbedrijf dat zij begeleidde, kwam door de coronamaatregelen tegenover klanten te staan.

"Als je als een uitvaartleider tijdens een huisbezoek veel meer mensen aantreft dan is toegestaan, wat moet je dan doen? Ga je naar binnen of ga je weg? En wat als er maar een handvol betrokkenen bij de uitvaart mogen komen en de zaal vol nabestaanden zit? Stuur je die mensen weg?"

De uitvaartinstantie in kwestie heeft volgens Hackmann-Gons goed gehandeld. "Ze hebben voor de veiligheid van hun personeel gekozen en besloten de maatregelen na te leven." Ook Veurman vindt dat een goede beslissing. "Medewerkers zijn je belangrijkste bezit. Zij zijn de oren en ogen van je bedrijf, ze praten met klanten, leveranciers en hun omgeving. Je wilt goed personeel behouden, dus zorg goed voor hen en voor hun veiligheid."

Vaccinatiestatus beschermd door privacywet

Joris Bijvoets van AVG Compleet helpt bedrijven bij het naleven van de Europese wet voor persoonsgegevens, informatiebeveiliging en privacybescherming. Bedrijven lopen in de coronacrisis tegen de beperkingen van de privacywet aan.

"Een werkgever mag niet zomaar noteren wie van het personeel gevaccineerd is en wie niet, maar veel organisaties zouden dit wel graag willen, bijvoorbeeld om gevaccineerden te kunnen indelen op plekken waar meer risico op besmetting is. Als de werkgever er toch vragen over stelt, dan levert dat rumoer op binnen de organisatie."

“Bedenk met een dwarsdoorsnede van de mensen in het bedrijf wat er allemaal mis kan gaan in jouw organisatie.”
Maureen Veurman, expert crisiscommunicatie

Ontstaat er op de werkvloer discussie over het wel of niet laten vaccineren, probeer het onderwerp dan bespreekbaar te maken, zegt Veurman. "Hebben mensen het gevoel dat er iets wordt opgelegd, dan wordt de tegenstand vaak alleen maar groter, en daarmee de kloof tussen organisatie en personeel. Praat er op een open, eerlijke manier over, laat iedereen in zijn of haar waarde en bied ook tegenstanders een luisterend oor."

De CEO én de conciërge betrekken bij preventie

Kwetsbaarheid tonen bij een delicaat onderwerp is van groot belang. "De ander zal dan ook eerder zijn of haar twijfels naar je uitspreken. Dan kan er een goed gesprek plaatsvinden."

Is er tot slot een gemene deler bij hoe je als bedrijf samen een crisis voorkomt? Preventie is beter dan genezen, zegt Veurman. "Bedenk met een dwarsdoorsnede van de mensen in het bedrijf wat er allemaal mis kan gaan in jouw organisatie. Vaak bedenkt een CEO heel andere zaken dan een conciërge. De pandemie hadden maar weinigen zien aankomen, maar door alle mogelijk denkbare crises van tevoren in kaart te brengen, kun je veel problemen voorkomen."