Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen succesvolle ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Elfriede Boer, die sociaal werkbedrijf Werkzaak Rivierenland oprichtte.

  • Ondernemer: Elfriede Boer
  • Bedrijf: Werkzaak Rivierenland
  • Boekentip: All@Work, de aanpak voor participeren naar vermogen van Tom de Haas, Jan van der Hilde, Angela Linders en Henk Loos

Elfriede Boer weet als geen ander hoe lastig het kan zijn om mee te komen in een systeem dat niet 'past'. Ze wisselde van middelbare school en haalde uiteindelijk met veel pijn en moeite een diploma. Studeren naast haar baan werkte beter dan in de schoolbanken, omdat ze de theorie meteen kon toepassen in de praktijk. Op haar veertigste rondde ze alsnog een universitaire opleiding af. Nu leidt ze een bedrijf van vijftienhonderd mensen, die werkzoekenden begeleiden bij het vinden en houden van werk. "Ik gun werkgevers dat ze met schoolverlaters en mensen met een beperking in zee gaan."

Waarom heb je All@Work als gouden leestip gekozen?

"Bij Werkzaak Rivierland helpen we mensen aan passend werk en dragen er zorg voor dat ze dat houden. Als het nodig is, ondersteunen we bij het aanvragen van een uitkering of het wegwerken van schulden. Iedereen heeft een talent, al is dat niet altijd voldoende ontwikkeld of gestimuleerd. Daarom vind ik de term 'afstand tot de arbeidsmarkt' niet passend. Het gaat erom dat mensen kunnen meedoen op een manier die binnen hun bereik ligt. Dat is ook meteen de kern van het boek."

“Ik zie leren als een cyclisch proces, waarbij theorie en praktijk nauw verweven zijn.”

Hoe pas je dat uitgangspunt toe in jouw bedrijf?

"Ik zie leren als een cyclisch proces, waarbij theorie en praktijk nauw verweven zijn. In de begeleiding van statushouders zit de taalles bijvoorbeeld verweven in de werkopleiding. Statushouders leren bij een bouwbedrijf niet alleen hoe ze een muurtje metselen of tegels zetten, maar ook de woorden voor 'tegel' en 'lijm'. Een ander voorbeeld is dat we opleidingen zoveel mogelijk modulair inrichten. Bij een ROC stroom je in september in en het studiejaar eindigt in mei of juni. Maar als iemand in februari een specifiek vak wil volgen, vinden we dat dat ook moet kunnen."

De begeleiding is dus zoveel mogelijk op maat?

"Daar streven we wel naar. Net zoals niet elke leraar 'werkt' voor elke leerling, werkt niet elke werkcoach voor elke werkzoekende. Daarom kunnen werkzoekenden bij ons wisselen van werkcoach. We hebben werkzoekenden, werkgevers en overheid als klant, die allemaal verschillende belangen hebben. Toch gaan we zoveel mogelijk naast de werkzoekende staan. Het is nu eenmaal een heel kwetsbare positie om vanuit een uitkering te solliciteren."

Aan wie zou je dit boek aanraden?

"Aan alle mensen op het ministerie van Sociale Zaken en aan werkgevers. Het belang van een leven lang leren staat al jaren op de agenda, en toch worden er nog zoveel mensen ontslagen omdat ze niet zijn ondersteund in hun leerproces. Veruit de meeste mensen willen werken en erkend worden in hun bijdrage. Iedereen verdient een kans."