De coronacrisis vraagt veel aanpassingsvermogen van bedrijven. Nick van Aalst, medeoprichter van lifestylemerk Hutspot, zag zich samen met zijn compagnons genoodzaakt faillissement aan te vragen.

Hutspot werd opgericht door drie jonge ondernemers. "We zijn nooit bang geweest om te investeren in het bedrijf", vertelt Van Aalst. In 2019 boorde Van Aalst samen met medeoprichters Pieter Jongens en Reinier Bernaert de financiële buffers aan om het bedrijf te laten groeien.

"We hebben toen drie nieuwe vestigingen geopend, een nieuw softwaresysteem geïmplementeerd en ons hoofdkantoor uitgebreid qua personeel. De buffer was daarna flink op. 2020 zou het jaar zijn geweest waarin we onze buffers weer zouden aanvullen", aldus Van Aalst.

Het liep anders dan gepland. "De eerste lockdown zijn we nog redelijk doorgekomen. We konden toen bijvoorbeeld goede afspraken maken met de verhuurders van onze panden", vertelt Van Aalst. "We hebben toen ook geprobeerd om tachtig man personeel in dienst te houden. Natuurlijk door het steunpakket aan te vragen, maar ook door het uitstellen van vakantiegeld."

“De bereidheid van verhuurders om de huur kwijt te schelden was op.”
Nick van Aalst, medeoprichter Hutspot

Bij de tweede lockdown was er minder speelruimte. "De bereidheid van verhuurders om de huur kwijt te schelden was op. De gesprekken verliepen moeizamer", legt Van Aalst uit. "Gelukkig had ons personeel een groot Hutspot-hart. Zelfs tot het einde toe, toen de curator eraan te pas kwam, waren ze bereid mee te denken."

Schuldenlast stapelt zich te hoog op

Tussen Kerst en Oud en Nieuw hakten de drie oprichters de knoop door. "We waren het unaniem eens over faillissement. De genadeklap is de decembermaand geweest. Rondom de kerstdagen draaien wij een groot stuk van onze omzet. Toen dat wegviel, stapelde de schuldenlast zich te hoog op."

Ondanks het faillissement neemt Van Aalst de overheid niets kwalijk. "Ik vind het ontzettend knap wat de overheid in korte tijd voor elkaar heeft gekregen wat betreft de steunmaatregelen. Je kunt niet voor alle bedrijven maatwerk verrichten. Voor ons paste het net niet, en dat kwam bovenal doordat onze buffers op waren."

Geïnteresseerden voor een doorstart

Hoewel het Hutspot-avontuur voor de drie oprichters voorlopig tot een einde is gekomen, betekent het niet het einde van het merk. "Er zijn momenteel twintig geïnteresseerden voor een eventuele doorstart. Voor ons als ondernemer is dat het grootste compliment dat je kunt krijgen, dat anderen zien wat je merk waard is."

Of Van Aalst het terugkijkend anders aangepakt zou hebben? Daar durft hij volmondig nee op te zeggen. "We hebben het fantastisch gedaan. Niemand had een crisis van dit formaat kunnen voorspellen. Ik leef mee met ondernemers die ook grote investeringen hebben gedaan voor de crisis", vertelt hij.

“Iets waar we 8,5 jaar voor gewerkt hebben is in een jaar verdampt.”
Nick van Aalst

"De volgende keer zou ik misschien iets meer buffers aanhouden en beter voor mezelf zorgen als ondernemer. We hebben goed voor onszelf gezorgd, maar ook veel van onze opbrengsten door de jaren heen meteen terug geïnvesteerd in Hutspot", aldus Van Aalst.

"Ondanks de doorstart zullen we financieel dus weinig terugzien van ons bedrijf. Iets waar we 8,5 jaar voor gewerkt hebben is in een jaar verdampt."

Voorlopig is Van Aalst nog niet uit over zijn volgende stap. "Misschien komt Hutspot wel weer op mijn pad, samen met de mensen die de doorstart gaan maken."