Marian Spier richtte eerder al TEDxAmsterdamWomen op en geeft ook met haar nieuwe initiatief aandacht aan vrouwen. FEM-START helpt start-ups van vrouwen met behulp van mentoren groter en beter te worden, en doet dat in ruil voor een klein aandeel in hun bedrijf.

Hoe ben je op het idee gekomen voor TEDxAmsterdamWomen?

"Toen ik begon bij TEDxAmsterdam, waarvoor ik de grote TEDGlobal-conferenties in Oxford bezocht, viel het mij op hoeveel interessante vrouwelijke sprekers met een goed verhaal er waren. Meestal wetenschappers."

"Dat is ook niet gek. Want het doel van de TED Talks is ook: over wetenschap vertellen in zo simpel mogelijke bewoordingen. En zo zijn we in 2010 met een groep gelijkgestemde vrouwen TEDxWomen International begonnen vanuit de gedachte: we hebben ondertussen zo veel bereikt als het gaat om de Millennium Development Goals, maar niet als het gaat om gelijkheid."

"Omdat ik uit Nederland kom, werd mij gevraagd: wil jij dan TEDxAmsterdamWomen organiseren? Ik had een achtergrond in de techsector en wist niet zoveel van vrouwenemancipatie af, al ben ik door mijn moeder zeer geëmancipeerd opgevoed. Die zei altijd: wil je iets bereiken, ga er dan voor!"

"Maar toen meldden zich gelijk achthonderd vrouwen aan. Ik dacht: dit is veel groter dan ik had vermoed! Het was dan ook belangrijk om erover na te denken wie we op het podium wilden hebben. Er waren toen sowieso nog niet zoveel op vrouwen gerichte events."

In 2015 zijn de jaarlijkse Startup Awards in het leven geroepen. Wat hebben die opgeleverd?

"Met de verkiezingen voor de Startup Awards hebben wij vrouwen echt vooruit kunnen helpen. De vrouwen die in de finale hebben gestaan, zijn allemaal zichtbaarder geworden en zijn uitgegroeid tot succesvolle ondernemers."

"De eerste winnaar was Danique Wiltink van Nimbles, daarna kwamen onder anderen Tessa Duste van Rooflife, Diem Do van CodeGorilla en Eline Leijten van Plugify. Ik heb al die vrouwen echt zien vliegen! Er is voor vrouwelijke ondernemers nog een lange weg te gaan."

“Bij veel mensen leeft nog het beeld van startende ondernemers als jonge, witte, hoogopgeleide mannen van een jaar of 25.”
Marian Spier, ondernemer

"Zo hadden wij op TEDxAmsterdamWomen een Amerikaanse, vrouwelijke ondernemer van zeventig jaar oud. Succesvol en met enorm veel ervaring. Ze had in de loop der jaren wel vier ondernemingen opgericht. Maar zij vertelde ook dat ze als vrouw in het begin niet eens zelf een handtekening voor een bankrekening mocht zetten."

"Zo'n voorbeeld laat ook zien dat ondernemen echt voor iedereen is weggelegd, ongeacht je geslacht, ras of leeftijd. Al leeft bij veel mensen nog steeds het beeld van startende ondernemers als jonge, witte, hoogopgeleide mannen van een jaar of 25. Maar wat het voorbeeld van die zeventigjarige vrouw, die onlangs nog een nieuwe start-up is begonnen, laat zien, is dat je nooit te oud bent om te ondernemen. Al blijft de vraag bij ondernemen uiteindelijk: heb je wel een levensvatbaar product?"

FEM-START klinkt als een soort vervolg op TEDxAmsterdamWomen. Wat is de bedoeling van dit nieuwe initiatief?

"Net als bij TEDxAmsterdamWomen gaat het erom vrouwelijk talent zichtbaar te maken. FEM-START is een bewust inclusief programma voor vrouwelijke ondernemers met een focus op tech en sociale impact."

"De bedoeling is om ondernemers te koppelen aan investeerders. Hoewel we in de afgelopen vijf jaar met TEDxAmsterdamWomen wel een database van vierhonderd start-ups hadden opgebouwd, werd het ook duidelijk hoe moeizaam het voor die vrouwen is om investeringsgeld op te halen. Dat gat wil ik graag vullen."

“We kiezen bewust voor landen waar we echt iets kunnen betekenen voor de vrouwen.”
Marian Spier, ondernemer

"De focus ligt naast op Nederland ook internationaal, vooralsnog Ghana, Spanje en Litouwen. Daarbij werk ik veel samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en met de Nederlandse ambassades in die landen. We starten nu in Ghana, omdat ik daarvoor gevraagd ben. Het was dus het juiste moment. En als ondernemer geloof ik dat je moet zijn waar het probleem zich bevindt. Maar ik dacht ook: laten we maar klein beginnen, kijken of de markt daarop zit te wachten."

"Ik had van tevoren geen idee hoeveel start-ups dat zou opleveren. Maar er hebben zich in Ghana ondertussen 66 start-ups voor het programma aangemeld! Eén daarvan mag mee naar Nederland komen om in september tijdens de Amsterdam Capital Week haar pitch te presenteren. En die ga ik vervolgens aan een Nederlandse investeerder introduceren."

"Daarna is Spanje aan de beurt en vervolgens Litouwen. Daar gaan we hetzelfde doen. We kiezen bewust landen waar we echt iets kunnen betekenen voor de vrouwen."

Hoe belangrijk zijn rolmodellen voor vrouwelijke ondernemers?

"Superbelangrijk! Er zijn ondertussen wel meer vrouwelijke rolmodellen waar andere beginnende ondernemers zich aan kunnen spiegelen dan toen ik met TEDxAmsterdamWomen begon."

"Ik ga met FEM-START in al die drie landen werken met lokale rolmodellen. Vrouwen met een bepaalde statuur, die al het nodige hebben bereikt met hun onderneming, die zichzelf hebben bewezen en een eigen netwerk hebben opgebouwd in de lokale start-upscene. Als je naar de Awards-pagina van FEM-START gaat, zie je ook dat die vrouwen bovenaan de pagina staan, boven mijn naam. Omdat dat uiteindelijk ook de namen zijn die herkenbaar zijn voor de andere vrouwen."