Het kabinet presenteerde woensdag een tweede steunpakket voor bedrijven die worden geraakt door de economische gevolgen van het coronavirus. Voor de maanden juni, juli en augustus wordt in totaal 13 miljard euro extra uitgetrokken. Een overzicht van de belangrijkste maatregelen.

Eenmalig bedrag van 4.000 euro maakt plaats voor een hogere compensatie met strengere voorwaarden.

Mkb-bedrijven (bedrijven met maximaal 250 werknemers) die hard door de coronacrisis worden geraakt, zoals horecabedrijven en kapperszaken, krijgen nu een ruimere tegemoetkoming voor hun vaste lasten.

Momenteel kan een bedrijf bij een aantoonbaar omzetverlies een eenmalig bedrag van 4.000 euro ontvangen, dat bedrag kan de komende drie maanden oplopen tot maximaal 20.000 euro belastingvrij. De regeling geldt alleen voor mkb-bedrijven met een omzetverlies van 30 procent of meer.

De hoogte van de nieuwe regeling, die de TOGS-regeling uit het eerste pakket vervangt, hangt af van de grootte van bedrijf, de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies van de onderneming. Bedrijven die van de regeling willen gebruikmaken, moeten zich bij de RVO melden.

Regeling voor loonkostensubsidie wordt verlengd en is meer gericht op seizoensarbeid.

De regeling waarbij het UWV maximaal 90 procent van de loonkosten van een bedrijf op zich neemt, wordt verlengd en uitgebreid. De zogeheten NOW-regeling is bedoeld voor bedrijven die een omzetverlies van minimaal 20 procent over drie maanden verwachten.

Wel is de loonkostenregeling aangepast. In de nieuwe versie wordt de vaste opslag verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten, zoals vakantiegeld. Kort samengevat betekent dit dat de loonkostensubsidie verruimd wordt.

Ook wordt de referentiemaand aangepast van januari 2020 naar maart 2020. De maatregel wordt met terugwerkende kracht ingevoerd als de loonsom van bedrijven tussen maart en mei hoger is dan tussen januari en maart. Met de verandering van de referentiemaand hoopt het kabinet seizoensbedrijven zoals de horeca enigszins tegemoet te komen. Vanuit die hoek kwam kritiek, omdat deze bedrijven in januari minder mensen op de loonlijst hebben, waardoor de loonkostensubsidie voor deze ondernemingen lager uitvalt.

In de vernieuwde NOW-regeling wordt ook de ontslagboete geschrapt. Bedrijven die loonkostensubsidie ontvingen en vervolgens personeel ontsloegen, kregen aanvankelijk een boete. In de woensdag gepresenteerde versie bestaat die ontslagboete niet meer. Daar staan wel voorwaarden tegenover. Zo mogen bedrijven die loonkostensubsidie ontvangen geen bonussen of dividend uitkeren.

Werkgevers die de NOW aanvragen, worden voortaan ook verplicht om werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Bedrijven die aanspraak willen maken op de vernieuwde NOW, moet bij de aanvraag een verklaring afleggen over de omscholingsplicht.

Tegemoetkoming voor zelfstandigen gaat afhangen van het inkomen van de partner.

Zzp'ers kunnen ook de komende maanden bij hun gemeente aankloppen voor een uitkering als hun inkomen door de coronacrisis onder het bijstandsniveau is gedoken. Het inkomen van alleenstaanden wordt aangevuld tot maximaal 1.050 euro en voor gehuwden en samenwonenden tot maximaal 1.500 euro (beide bedragen zijn netto).

Wel wordt deze steun afhankelijk van het inkomen van de partners van zelfstandigen. Is dat inkomen hoger dan het sociaal minimum, dan heeft de zzp'er geen recht op een uitkering.

Flexwerkers die niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand krijgen met terugwerkende kracht over de maanden maart, april en mei een tegemoetkoming van 600 euro per maand. In totaal komt de tegemoetkoming uit op 1.800 euro.

Belastinguitstel voor bedrijven wordt verlengd tot september.

Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot 1 september. Het gaat om inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting. Eventuele boetes voor het niet op tijd betalen van die belastingen, hoeven niet betaald te worden.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Langer uitstel vragen kan ook, maar dan moeten bedrijven wel verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen.