De inkomensongelijkheid in de OESO-landen,waar onder meer Nederland, Duitsland en België deel van uitmaken, is hoog. De 10 procent rijkste families in de landen hebben meer dan de helft van het kapitaal in handen. Volgens Quintus Willemse, die het blockchain platform ShareCouncil oprichtte, is een betere verdeling van het kapitaal mogelijk door werknemers mede-eigenaar te maken van het bedrijf waarin ze werken.

Wat is Share Council?

"De Share Council is een blockchainplatform dat het makkelijker maakt voor een eigenaar om aandelen in zijn bedrijf te delen met werknemers. We hebben alle juridische structuren en contracten vastgelegd die relevant zijn voor elke vorm van mede-eigendom en elke grootte van de onderneming.

Onze focus ligt op de MKB-markt, aangezien 90 procent van de werknemers in Nederland in het midden- en kleinbedrijf werkt. Op Europees niveau is dat zelfs 99 procent. Ons platform is bedoeld voor werkgevers- en werknemerstransacties en het vergemakkelijkt de participatie van investeerders."

Hoe kwam je op het idee voor Share Council?

"Toen ik voor het eerst onderzoek deed naar mede-eigenaarschap in een eerdere start-up, realiseerde ik me hoe mooi, moeilijk en financieel ontmoedigend het is in Nederland. Dubbele belastingheffing, het vooraf betalen van belasting en extreem papierwerk zijn enkele van de redenen waarom we denken dat zo weinig werknemers mede-eigenaar zijn van bedrijven in Nederland (en Europa)."

"Terwijl overheden praten over het verminderen van ongelijkheid en het bevorderen van financiële inclusie, moeten ze ook kijken naar welke structuren in hun systemen bijdragen aan dit probleem."

"Ons platform maakt het gemakkelijker voor bedrijven door het proces te digitaliseren en te automatiseren, maar we helpen ook het beleid te beïnvloeden dat van invloed is op het mede-eigendom van werknemers op nationaal niveau en zelfs op het niveau van het Europees Parlement. Het is tijd om te moderniseren en te innoveren in Europa als we willen concurreren met de VS en Azië."

Hoe verhouden andere landen zich tot de mede-eigendomsregels voor werknemers?

"Door ons onderzoek bij de European Federation of Employee Share Ownership (EFES) ontdekten we dat slechts zo'n 3,5 tot 5 procent van de werknemers eigenaar is van hun bedrijf en dat een grote meerderheid van die eigenaren al topmanagers zijn, met een hoog inkomen. Als blok presteert Europa vrij slecht, hoewel sommige landen zoals Frankrijk het beter doen dan andere.

“Er heerst in de VS een cultuur van mede-eigenaarschap”
Quintus Willemse, oprichter ShareCouncil

"In de VS is er een grotere vertegenwoordiging van werknemersmede-eigendom - meer dan 25 procent. Er heerst een cultuur van mede-eigenaarschap van werknemers en de VS heeft een aandelenplan voor werknemers (ESOP) ingevoerd dat helpt. Het ESOP-model stimuleert de verdeling van de aandelen door het geven van fiscale prikkels aan de onderneming en de werknemer."

Moderniseren de EU-leden hun regels?

"In Nederland zien we enkele geleidelijke veranderingen en de Share Council lobbyt bij de overheid, zodat het aandelenbezit van werknemers alleen wordt belast als en wanneer het bedrijf is geliquideerd, in plaats van op voorhand (de huidige regel)."

"Naast het nationale parlement zijn we ook in gesprek met vertegenwoordigers van het Europees Parlement, om te kijken of we de verandering echt kunnen doorvoeren. We hopen daar dit jaar meer informatie over te krijgen."

Wat zijn de gevolgen van de pandemie voor je bedrijf?

"Tot nu toe zien we een toename van onze markt. De pandemie laat ons zien hoe belangrijk het is om samen te werken en verbonden te blijven. Bedrijven en ondernemers beginnen snel te begrijpen wat het grote voordeel is dat uw team mede-eigenaar is van uw bedrijf. Het motiveert, het behoudt, het creëert een broederschap en het zet gewoon alle prikkels op de juiste plaats."