Nederlanders met leidinggevende functies bij techbedrijven in Silicon Valley geven inzicht in hun werk. Vandaag Lotte Vester (45), hoofd organisatiestrategie bij Asana. "Hier in Silicon Valley draait alles om data. En die laten duidelijk zien dat diversiteit niet een van de opties is, maar een must."

Dit verhaal wordt je aangeboden door MT.

Zoals zo veel Nederlanders, kwam Lotte Vester oorspronkelijk in Amerika terecht via een Nederlandse werkgever. In 2001 vertrok ze voor het toenmalige VNU (nu: Nielsen Company) naar New York. "Eigenlijk voor twee jaar, maar ik besloot al snel dat ik wilde blijven", vertelt ze. Na een aantal jaar werd ze naar San Francisco overgeplaatst.

Na een periode bij Lonely Planet gewerkt te hebben, maakte ze in 2015 de overstap naar de techsector, toen ze aan de slag ging bij Facebook. Na vier jaar werd ze gepolst voor een positie bij Asana, een bedrijf dat workmanagementsoftware maakt. Sinds juni van dit jaar werkt ze daar.

Wat trok jou aan in Asana?

"Het ontstaansverhaal en de cultuur. De CEO en oprichter, Dustin Moskovitz, is een van de medeoprichters van Facebook. Tijdens zijn jaren bij Facebook merkte hij dat hij veel tijd kwijt was aan work about work. Je kent het wel: dat je je dag begint met door e-mail en documenten ploeteren om te kijken wat de prioriteiten zijn."

"Hij had daar een tool voor ontwikkeld, om dat proces te vereenvoudigen en transparanter te maken. Die tool bleek zo bruikbaar dat het de moeite waard was er een product van te maken, en dat was het begin van Asana."

Wat heb je geleerd over leiderschap de laatste jaren?

"Ik vind transparantie en duidelijkheid heel belangrijk. Bovendien pas ik mijn leiderschapsstijl heel erg aan op de capaciteiten die iemand al heeft, en op persoonlijkheid. Hoe je mensen beloont, moet je aanpassen op de persoon zelf. Sommige mensen vinden het fijn als je ze naar voren roept en op een podium zet, anderen krijgen liever waardering in een-op-eenmeetings."

"En ik probeer mensen ook te stimuleren dingen te doen waar ze zich ietwat oncomfortabel bij voelen. Mensen kunnen veel meer dan ze zelf denken. Als je ze daar op een goede manier mee helpt en de verantwoordelijkheid geeft, realiseren ze opeens waar ze toe in staat zijn."

Hoe ga jij om met feedback geven en nemen?

"Een van de kernwaarden van Asana is mindfulness. Het gaat om bewustzijn en regelmatig een soort check-in met jezelf te doen. We beginnen vergaderingen vaak met een collectieve check-in. Dat geeft een opening om op een constructieve manier dingen aan te kaarten. Het faciliteert een open en transparante cultuur, zeker ook op het gebied van feedback."

Denk je dat men daar in Nederland iets van kan leren?

"Ik denk dat de kracht van Nederlanders is dat ze heel direct en eerlijk zijn. Maar je moet niet te snel allerlei aannames doen over situaties of personen waar je nog niet zo veel van weet."

Hoe kijk je aan tegen diversiteit?

"Dat vind ik ontzettend belangrijk, en dan bedoel ik alle dimensies: geslacht, ras, afkomst, leeftijd, ervaring: als je een divers team hebt, zie je dat terug in je product en je resultaten. Diversiteit is alles. Hier in Silicon Valley benader je problemen in eerste instantie met data. En de data laten duidelijk zien dat diversiteit niet een van de opties is, maar een must. En het is met simpele ingrepen al te bevorderen."

Wat voor simpele stappen?

"Heel vroeg in het proces moet je al bezig zijn met divers talent aantrekken. Wij kijken bijvoorbeeld naar de data om te zien op welke universiteiten er een diversere studentenpopulatie is. En dan sturen we recruiters daarheen."

Op fellere toon vervolgt Vester: "En dat heeft niets te maken met de standaard verlagen. Die standaard blijft heel hoog. Je moet misschien wat langer zoeken, maar je vindt echt wel iemand die aan alle eisen voldoet en de samenstelling van je team diverser maakt. Diversiteit is echt een prioriteit in Silicon Valley, ik zie dat terug in allerlei processen."

Hoe motiveer jij mensen?

"Ik geef ze verantwoordelijkheid en ondersteun ze als ze het nodig hebben. Ook als ze vallen. Fouten maken is oké. I've got your back. Als je geen fouten maakt, neem je niet genoeg risico. Zolang je maar van die fout leert."

Is er iets aan de Nederlandse werkcultuur dat je mist?

"De nuchterheid en de humor."