De pogingen van ex-landbouwminister Cees Veerman om Frankrijk te overtuigen van de voordelen van pulsvisserij zijn mislukt. Ondanks aandringen van Nederland, wilde de Franse regering geen bemiddelaar aanwijzen.

Daardoor had Veerman geen gesprekspartner. De voormalige minister wil er zelf desgevraagd "in het belang van de zaak" geen mededelingen over doen.

Minister Carola Schouten (Landbouw) had hem vorig jaar gevraagd als gezant voor de sector. Het idee voor een bemiddelende pleitbezorger kwam van Tweede Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Tjeerd de Groot (D66).

Het Europees Parlement stemde een jaar geleden voor een totaalverbod op de pulskorvisserij. Bij deze techniek worden platvissen met stroomstootjes opgeschrikt en het net in gedreven.

Nederlandse vissers hebben veel geld in deze techniek gestoken, maar volgens vooral Franse vissers en activisten is de techniek schadelijk voor vissen en het milieu.

Franse overheid is tegen pulsvisserij

De Franse overheid is ook fel tegen de pulsvisserij gekant. Deze vorm van visserij is eigenlijk al verboden, maar jaren geleden is afgesproken dat 5 procent van de vloot met de techniek mag experimenteren. Nederland zit daar ver boven met ontheffingen voor 84 schepen tot het jaar 2020.

De lidstaten hielden in mei 2017 vast aan de 5 procent, wat zou betekenen dat nog maar 22 Nederlandse schepen de pulskortechniek mogen gebruiken.

De visserijministers kwamen wel overeen dat de pulsvisserij mag doorgaan als uit een wetenschappelijke beoordeling blijkt dat die geen schade toebrengt aan kwetsbare soorten en het ecosysteem. Minister Schouten en de pulsvissers hebben daar hun hoop op gevestigd.

Onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de lidstaten hebben nog niet tot een akkoord geleid. De komende maanden volgt een nieuwe ronde. Schouten probeert ondertussen op haar Franse ambtgenoot in te praten.