De zogeheten POR-regeling (Regeling Ontheffing Productierechten Meststoffenwet) wordt niet verlengd, zo heeft de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bepaald.

Varkens- en pluimveeboeren wilden dat de regeling tijdelijk werd verlengd zolang hun bodemprocedure tegen de afschaffing niet afgerond is.

De regeling hielp boeren die investeerden in mestverwerking in combinatie met bedrijfsuitbreiding. Zij konden daarbij een ontheffing krijgen voor 50 procent van de zogeheten dierenrechten die voor de uitbreiding nodig waren, met als voorwaarde dat het volledige overschot aan mest zou worden verwerkt.

Het ministerie van Landbouw schafte de regeling op 1 januari af. Ook lopende ontheffingen werden niet verlengd. Het schrappen van de regeling kost de varkens- en pluimveehouderij volgens brancheorganisaties miljoenen euro's.

Volgens de voorzieningenrechter was echter al langer duidelijk dat de regeling na tien jaar zou eindigen. Ook is het maatschappelijke belang van het handhaven van het fosfaatplafond "van groot belang".