Het Europees Parlement heeft donderdag ingestemd met een voorstel om belasting te heffen over digitale diensten. Lidstaten zouden hierdoor belasting kunnen heffen op de diensten van techbedrijven als Google en Facebook, ook al zijn de kantoren van deze bedrijven elders gevestigd.

Het voorstel moet nog wel nog langs de Europese Commissie en de Raad van Ministers, waarmee de stemming door het Europees Parlement slechts een eerste stap is.

Techbedrijven betalen nu alleen belasting in het land waar hun kantoor gevestigd is. Om die reden kiezen de grote spelers vaak voor landen waar het belastingklimaat voor hen optimaal is.

De belastingregeling zoals die er nu ligt, is alleen van toepassing op echt grote bedrijven. Zo mag een lidstaat pas belasting heffen als het bedrijf in het land een minimumaantal van 100.000 gebruikers heeft en er minstens 7 miljoen euro aan inkomsten binnenhaalt.

Overigens zien niet alle landen een digitaks zitten. Zo zijn Denemarken, Finland, Zweden en Ierland kritisch. Om die reden stellen Frankrijk en Duitsland een minder vergaande versie van de belasting voor. Europese belastingsaanpassingen worden namelijk alleen bij een unanieme stemming doorgevoerd.