De zeven grootste Nederlandse banken met betaal- en spaarrekeningen zetten steeds vaker in op maatschappelijke thema's. Maar op het gebied van belastingontwijking, vrouwenrechten en klimaatverandering laten de financiële instellingen het volgens de Eerlijke Bankwijzer afweten.

Zo hebben weinig banken, met uitzondering van Triodos en de Volksbank, een managementsysteem dat direct actie onderneemt als belastingen worden ontdoken.

Veel banken missen ook beleid om hun investeringen in fossiele brandstof af te bouwen. Op gendergelijkheid scoren alle banken een onvoldoende: de meeste instellingen bevorderen wel vrouwenparticipatie in hun eigen top, maar in het investeringsbeleid krijgt dit nauwelijks aandacht en ontbreekt een zerotolerancebeleid voor discriminatie van vrouwen.

Vooral NIBC en de Volksbank, waar SNS en ASN Bank onder vallen, verbeterden het eigen beleid flink ten opzichte van de vorige meting in 2016.

De andere banken die onder de loep werden gelegd, zijn ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos en Van Lanschot Kempen. De maatschappelijke invloed van banken is groot, omdat die het bedrijven en organisaties mogelijk maken om kapitaal te verwerven.

Strengere eisen voor dierenwelzijn

"Een aantal banken onderneemt nog volstrekt onvoldoende actie om misstanden aan te pakken en duurzaam te financieren", zegt Peter Ras, projectleider van de Eerlijke Bankwijzer.

Wel werd vooruitgang geboekt op het vlak van dierenwelzijn. Het beleid voor veetransporten werd aangescherpt door de Volksbank en Rabobank. Die mogen daardoor niet langer dan acht uur duren.

Rabobank en ING werden strenger voor kolenbedrijven en Rabobank voor de productie van bont. De Volksbank stelde nieuwe eisen aan bedrijven om openheid van zaken te geven over belastingovereenkomsten of schikkingen met belastingdiensten.

De Eerlijke Bankwijzer wil consumenten inzicht geven in de investeringen en leningen van hun bank.

Wil jij elke zaterdag het beste van de economie- en techredactie in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze Zaken van Morgen-nieuwsbrief!