De export van Nederlandse producten naar China neemt voor het eerst sinds 2002 af. De krimp komt onder meer doordat China minder industrieel afval importeert, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

In de eerste acht maanden van 2018 nam de uitvoer van industriële producten af met 15 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Daarmee nam de exportwaarde met 860 miljoen euro af, naar een totaal van 4,8 miljard euro.

Ook de uitvoer van gespecialiseerde machines nam af, van 7,9 naar 4,7 miljard euro. Dit is een afname van ruim 40 procent.

Het totaalbedrag aan Nederlandse export naar China bedroeg vorig jaar zo'n 9 miljard euro, aldus het CBS.

Industrieel afval en babymelkpoeder

De afname van de export naar China zit deels in de uitvoer van industrieel afval. In 2017 bedroeg de export tot en met augustus nog 830 miljoen euro, terwijl dit nu nog maar 340 miljoen euro is. Dit is een afname van 490 miljoen euro, zo'n 60 procent.

Anderzijds neemt de uitvoer van babymelkpoeder ook dit jaar toe. Het is in 2018 tot dusver het belangrijkste exportproduct naar China, met een waarde van bijna 700 miljoen euro. Dit is 16 procent meer dan vorig jaar.

Van andere voedingsmiddelen, waaronder vlees- en zuivelproducten, wordt voor 440 miljoen euro uitgevoerd. Dat is iets minder dan in 2017.

Trend van meer export naar China doorbroken

Het aandeel van de totale Nederlandse goederenexport dat naar China gaat, liep tussen 2002 en 2017 op van 0,9 naar 3,4 procent. In de eerste acht maanden van 2018 nam dit af met 0,8 procentpunt, tot 2,6 procent.

In het algemeen voert Nederland juist uit meer naar het buitenland. De totale export van goederen nam toe met 4 procent.

Nederland behoort niet tot de top twintig van landen met de meeste import of export met China. Buurlanden Duitsland en België staan hierbij op de eerste en tweede plek.