De Belastingdienst gaat vanaf volgend jaar strenger controleren of bedrijven vooraf afspraken mogen maken met de fiscus over hun belastingafdrachten. Ook worden samenvattingen van die afspraken geanonimiseerd openbaar gemaakt.

Er wordt alleen gekeken naar belastingafspraken met bedrijven die internationaal opereren, maakt de Belastingdienst donderdag bekend.

De fiscus wil zo voorkomen dat brievenbusmaatschappijen die alleen vanwege het gunstige fiscale beleid in Nederland zitten zich hier blijven vestigen.

Sommige bedrijven willen vooraf zekerheid over hun belastingafdrachten en maken daarom eerst afspraken met de fiscus. Deze zogenoemde rulings worden nu vanwege privacyredenen nog achter gesloten deuren gemaakt.

Partijen in de Tweede Kamer, zoals SP en GroenLinks, vinden die afspraken veel te schimmig en roepen al langer om openheid. Het kabinet schermde altijd met het privacyargument als gevraagd werd waarom die rulings voor de buitenwereld geheim blijven. De geanonimiseerde samenvatting moet dit verhelpen.

Het uiteindelijke doel is om de brievenbusmaatschappijen geheel uit Nederland te weren.

Doel is volledig weren van brievenbusfirma's

Bedrijven die geld doorsluizen naar landen die door de Europese Unie als belastingparadijs worden gezien (zoals Panama, de Marshalleilanden en Amerikaans Samoa) of landen waar de winstbelasting lager is dan 9 procent, kunnen volgend jaar bij voorbaat ook geen belastingafspraken meer maken.

Ook de looptijd wordt aan banden gelegd. Afspraken blijven maximaal vijf jaar geldig, nu zijn die in de praktijk vaak onbeperkt van kracht.

Het is niet verboden om vanuit Nederland financiële transacties naar belastingparadijzen te doen om zo belasting te ontwijken. De Belastingdienst wil hier met deze maatregelen niet meer bij helpen. Overigens zijn er door het kabinet inmiddels maatregelen genomen die het ontwijken van belasting moeten tegengaan.

Rulings komen op site Belastingdienst te staan

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën hoopt zo de schimmigheid rond de rulings weg te nemen. "Om te voorkomen dat Nederland wordt gebruikt voor doorstroom naar belastingparadijzen, passen we de wet de komende jaren flink aan. Daarbovenop maken we nu de regels hoe we rulings afgeven strenger en maken we dit ook transparant voor iedereen."

De geanonimiseerde rulings zullen op de site van de Belastingdienst worden gepubliceerd. Daar komt in te staan in welke branche de bedrijven actief zijn en welke fiscale afspraken zijn gemaakt. Ook de afgewezen rulings zijn straks in te zien.

Er bestaan al eisen waar brievenbusmaatschappijen aan moeten voldoen, zoals de aanwezigheid van bestuurders, personeel en een boekhouding. Die lijst wordt verder aangescherpt, waardoor het lastiger wordt een brievenbusmaatschappij in stand te houden.