Ondernemers gaan minder betalen voor de griffierechten om een vordering via de rechter af te dwingen. Voor vorderingen van 500 tot 5.000 euro hoeft in civiele zaken in eerste aanleg minder betaald te worden, meldt het ministerie van Justitie vrijdag.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) probeert hiermee tegemoet te komen aan een veelgehoorde klacht uit het bedrijfsleven.

Voor een vordering van iets meer dan 500 euro moeten bedrijven nu 467 euro aan griffierechten betalen. Een gang naar de rechter loont daardoor eigenlijk niet bij zulke vorderingen. In de nieuwe situatie betalen zij bij een vordering van 900 euro ongeveer 300 euro aan griffierechten.

Voor particulieren worden de griffierechten voor eenzelfde vordering verlaagd van 226 euro naar 200 euro.

Dekker merkt op dat de verlaging van de kosten voor ondernemers ook gunstig kan uitvallen voor particulieren. In incassoprocedures die particulieren verliezen, worden ze veroordeeld tot vergoeding van de griffierechten van de ondernemingen.

Om de maatregel budgetneutraal te maken, worden de griffierechten voor vorderingen voor meer dan 5.000 euro wel verhoogd.