Het aandeel vrouwen in de groep best verdienende werknemers is wederom gegroeid. Vorig jaar was 20,4 procent van de topverdieners van organisaties met minimaal vijfhonderd werknemers een vrouw, blijkt woensdag uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aandeel vrouwelijke topverdieners groeit de laatste jaren gestaag. In 2010 was nog 15 procent van de topverdieners in Nederland een vrouw. 

Er is geen algemene definitie, daarom kijkt het CBS naar de 0,2 procent bestbetaalde banen binnen private en publieke organisaties. Het gaat dan om het jaarloon. Nederland telt bijna 6.600 topverdieners.

Er bestaat een verband tussen het aandeel vrouwen onder topverdieners en het aandeel vrouwelijke werknemers bij organisaties met meer dan vijfhonderd werknemers. Binnen zorgbedrijven is ongeveer 84 procent van de werknemers een vrouw. Het aandeel vrouwelijke topverdieners is bij dit type bedrijf ook het grootst (30 procent).

50-plussers zijn het vaakst topverdieners

Van de vrouwen die topverdiener zijn, is het merendeel ouder dan vijftig jaar: in 2017 was 64 procent van de topverdieners vijftig jaar of ouder. Bijna 29 procent was tussen de veertig en vijftig jaar en nog geen 7 procent tussen de dertig en veertig jaar. Slechts 0,5 procent was jonger dan dertig.

Onder de mensen met een topfunctie werkt vrijwel iedereen gemiddeld meer dan 35 uur per week (zo'n 98 procent). Dit aandeel is veel kleiner als er naar de gehele werkvloer wordt gekeken. 

In 2017 had 23 procent van de vrouwen hier een voltijdbaan, tegen 68 procent van de mannen. Van de mensen met een voltijdbaan is 26 procent vrouw.

Om het aantal topverdieners te berekenen neemt het CBS de 0,2 procent hoogste brutolonen bin