Partijen die het failliete ziekenhuis MC Slotervaart in Amsterdam of delen van de instelling willen kopen, krijgen tot begin volgende week de kans om een bieding te doen. Curatoren Marc van Zanten en Marlous de Groot verwachten eind volgende week meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over de uitkomsten.

De kansen op een succesvolle doorstart van het ziekenhuis zijn beperkt, benadrukt een woordvoerder van het failliete ziekenhuis nog maar eens. "Daarom hebben de curatoren en Zilveren Kruis gekeken naar een oplossing voor het geval geen volledige of gedeeltelijke doorstart kan worden gerealiseerd." Belangstellenden moeten eerst een geheimhoudingsverklaring tekenen.

Donderdag mislukte een poging van ruim veertig medisch specialisten om het faillissement van het ziekenhuis terug te draaien. De 46 artsen wilden MC Slotervaart eigenhandig overnemen. Ze waren bereid 50.000 euro per persoon in te leggen.

De rechtbank vond het verzet tegen het faillissement ongegrond. Op basis van een toelichting van de curatoren kan er geen andere conclusie getrokken worden dan dat het ziekenhuis wel degelijk is opgehouden met betalen.

"Er is geen geld meer om de lopende kosten te kunnen voldoen en er is bovendien sprake van aanzienlijke schulden", schreef de Amsterdamse rechtbank in een toelichting op het besluit.