Landbouwers kunnen dit jaar flink minder gewassen oogsten, blijkt uit een voorlopige schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De tegenvallende cijfers zijn te wijten aan de lange droge zomer.

Dit jaar levert 1 hectare grond bijna de helft minder uien, een kwart minder aardappelen en 13 procent minder suikerbieten op.

Het CBS maakt elk jaar in oktober een voorlopige schatting van de hectareopbrengst van aardappelen, uien en suikerbieten. Zoals het er nu uitziet, valt de oogst voor Nederlandse boeren flink tegen.

Volgens de raming brengt 1 hectare in 2018 gemiddeld 40 ton consumptieaardappelen op, dit is 24 procent minder dan in 2017 per hectare werd geoogst.

De opbrengst van 1 hectare zaaiuien wordt geraamd op 32 ton (43 procent lager) en die van suikerbieten op 81 ton (13 procent lager dan in 2017).

Internationale markt

De tegenvallende oogst komt niet als een verrassing, tijdens de droge zomermaanden waren de zorgen om de oogsten al groot.

Volgens een woordvoerder van het CBS is het nog onduidelijk of bijvoorbeeld een frietje speciaal straks duurder wordt. "Er komen minder aardappelen van het land, dus ze zullen van elders moeten komen om de frietwinkels te bevoorraden. Wat daarmee gaat gebeuren, is afhankelijk van de voorraad in het buitenland, want de aardappelmarkt is heel internationaal. Vooral pootaardappelen worden massaal naar het buitenland geëxporteerd."

De uitkomst is nog niet zeker

De definitieve oogstcijfers van 2018 worden eind januari 2019 bekendgemaakt. "De uiteindelijke opbrengst kan nog hoger of lager uitvallen", meldt het CBS. Maar dat die lager is dan in 2017, is vrijwel zeker.

Het statistiekbureau baseert de schatting van de opbrengst op een enquête onder vijfduizend boeren. Van 2010 tot en met 2017 was de definitieve opbrengst per hectare voor consumptieaardappelen drie jaren lager dan de voorlopig geschatte opbrengst per hectare.

In 2015 was sprake van het grootste verschil tussen de voorlopige schatting en de daadwerkelijke opbrengst. Toen was de uiteindelijke opbrengst bijna 9 procent lager dan aanvankelijk werd geschat.