Zes Nederlandse natuur- en milieuprojecten krijgen financiële steun uit Brussel. Het gaat om in totaal 18,3 miljoen euro uit een investeringspakket van 243 miljoen euro dat de Europese Commissie heeft goedgekeurd.

Het gaat om projecten in de EU die bijdragen aan de bescherming van natuur en milieu, en de overgang naar een duurzame en koolstofarme toekomst in Europa.

Een van de zes projecten is in Limburg, waar regenwater wordt opgevangen, opgeslagen en hergebruikt om drinkwater te maken.

Een ander project, in Zuid-Holland, is gericht op het opsporen en verwijderen van plastic uit rivieren, zodat het niet in zee terechtkomt. Speciale software voorspelt waar plastic afval zich door de stroming of weersomstandigheden ophoopt zodat het met innovatieve technieken kan worden opgevist.

Volgens EU-commissaris Karmenu Vella (Milieu) verbeteren dergelijke projecten de levenskwaliteit van de EU-burgers.

"Het geld helpt talrijke getalenteerde mensen in Europa oplossingen te vinden voor enkele van de belangrijkste milieuproblemen, zoals luchtverontreiniging, waterschaarste, kunststofafval, de verarming van de biodiversiteit en het verlies van hulpbronnen."