De omzet van de bouw is in het tweede kwartaal van 2018 met 12 procent toegenomen in vergelijking met een jaar eerder. Vergeleken met 2008, het topjaar van de sector, ligt het omzetniveau zo'n 6 procent hoger.

Wel loopt het aantal vacatures in de bouwnijverheid verder op, blijkt donderdag uit nieuwe kwartaalcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Aan het eind van het tweede kwartaal waren er 16.300 onvervulde vacatures. Dit is het hoogste aantal van de afgelopen tien jaar. Ondernemers stellen dat het tekort aan personeel hun productie belemmert.

Ondernemersvertrouwen nog altijd relatief hoog

Ondanks het groeiende aantal vacatures, was het ondernemersvertrouwen met 32,5 punten relatief hoog. Deze puntenschaal is door het CBS vastgesteld.

De omzetgroei in de grond-, water- en wegenbouw bedroeg 12,5 procent, terwijl gespecialiseerde bouwers zoals installatie- en afwerkingsbedrijven 10,5 procent groei realiseerden.

De burgerlijke en utiliteitsbouw blijft als enige achter met een lager omzetniveau dan voor de crisis. Wel behaalden bedrijven in deze categorie met 13,6 procent dit tweede kwartaal de grootste omzetgroei sinds 2008.

Middelgrote bedrijven blijven achter

Kleine bedrijven tot tien werkzame personen en grote bedrijven met meer dan honderd personeelsleden doen het beter dan in 2008.

Middelgrote bedrijven daarentegen zitten nog altijd niet op het omzetniveau van voor de crisis, en halen zelfs een 13 procent lagere omzet dan destijds.

Het aantal faillissementen daalde het eerste halfjaar met een kwart in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Waar het in 2017 nog om 253 bedrijven ging, waren het er dit jaar 192.

Bouwvergunningen zitten in de lift

De sector behaalde in dit tweede kwartaal in totaal bijna 4,4 miljard euro aan vergunningen voor de bouw en verbouw van woningen en bedrijfsgebouwen. Dat is ruim 10 procent meer dan vorig jaar.

Het gaat bij deze bedragen om een schatting van de waarde van de materiaal- en arbeidskosten van de bouwopdracht, waarbij vergunningen onder de 50.000 euro niet zijn meegenomen.

De vergunde bouwkosten voor bedrijfsgebouwen namen met 29 procent het sterkst toe, met een totaalbedrag van bijna 1,8 miljard euro. Voor woningen was dit bedrag 2,6 miljard euro, gelijk aan vorig jaar. Hier ging het om 14.801 woningen, wat 8 procent minder is dan in het tweede kwartaal vorig jaar.