Toeristen trekken weer vaker hun portemonnee voor Delfts blauw, meldt de beursgenoteerde producent Royal Delft bij de publicatie van zijn halfjaarcijfers.

In de eerste zes maanden van het jaar was sprake van krap 7 procent meer omzet dan een jaar eerder. De omzet van ​het bedrijf dat ook eigenaar is van Royal Leerdam Crystal steeg tot 3,1 miljoen euro.

Volgens topman Henk Schouten van Royal Delft was er flink meer vraag naar porselein vanuit de toeristische sector en was er ook sprake van een structurele stijging van de omzet bij de Leerdamse kristalmaker.

Onder de streep resteerde een bedrag van 5 miljoen euro. Deze winst komt volledig op het conto van de eerdere verkoop van pannenmaker BK Cookware en bestekproducent Kempen & Begeer.

Als dit effect buiten beschouwing wordt gelaten, dan heeft het bedrijf een bescheiden verlies geleden. Het geld dat Royal Delft heeft opgehaald met de verkochte onderdelen steekt het bedrijf in vastgoed.

De onderneming spreekt verder geen verwachtingen uit over het verwachte resultaat voor heel 2018.