Vacatures zijn steeds moeilijker te vervullen. Volgens uitkeringsinstantie UWV voorzien ruim vier op de tien werkgevers meer wervingsproblemen. 

Van deze bedrijven denkt 60 procent dat dit tot hogere werkdruk bij het huidige personeel leidt.

Onderzoek onder ruim 6.700 ondernemingen wijst uit dat 40 procent van de vacatures inmiddels moeilijk vervulbaar is. Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar, toen nog een derde van de vacatures lastig in te vullen was.

Intussen groeit de druk op het huidige personeel van de bedrijven. Werkgevers doen wel hun best, aldus het UWV. Ze laten vacatures bijvoorbeeld langer openstaan, plaatsen ze nogmaals via andere kanalen of zetten hun eigen netwerk in bij de zoektocht naar kandidaten.

Bedrijven schakelen headhunters in

Ook worden soms opleidingen aan sollicitanten aangeboden en worden headhunters en uitzendbureaus ingeschakeld voor hulp. Uiteindelijk lukt het zo om bijna twee derde van de moeilijk vervulbare vacatures alsnog in te vullen.

Het is voor bedrijven het moeilijkst om personeel te werven voor ICT-beroepen en technische beroepen. In de zorg en het onderwijs is het vervullen van een vacature net iets minder lastig, maar daar speelt de toenemende werkdruk een grotere rol.

Aantal openstaande vacatures bereikt recordniveau

Er komen overigens ook steeds meer vacatures bij. Vorige week meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat het aantal openstaande vacatures is opgelopen tot een recordniveau van 251.000.

Vooral in de handel en de horeca is de vraag naar personeel sterk toegenomen. Alleen in de financiële dienstverlening was er in het tweede kwartaal sprake van een kleine afname.