Het aantal faillissementen daalt dit jaar waarschijnlijk met 10 procent, verwachten economen van ING. Dat zou het laagste niveau van deze eeuw zijn.

Uit cijfers van ING blijkt donderdag dat in het afgelopen halfjaar 1.829 bedrijven failliet gingen. Dat zijn 13 procent minder faillissementen dan een jaar geleden.

Vooral in de bouw en de zakelijke dienstverlening gaan minder bedrijven op de fles. Binnen de detailhandel en de zorg kwamen juist meer faillissementen voor dan een jaar eerder.

Volgens ING-econoom Katinka Jongkind is de daling minder sterk dan in voorgaande jaren. Ze vertelt dat vanwege gunstige economische vooruitzichten minder bedrijven failliet gaan. "Maar bedrijven staan ook voor structurele uitdagingen, zoals veranderend consumentengedrag en nieuwe technologieën."

De zorgsector heeft nog steeds last van de hervormingen en bezuinigingen in voorgaande jaren. In de detailhandel verkeren veel winkeliers, ondanks stijgende consumentenbestedingen, structureel in zwaar weer.

Starters versus oudere bedrijven

De kans op een faillissement is voor startende en volwassen bedrijven vrijwel gelijk. Uit een analyse onder mbk-bedrijven blijkt dat van de ondernemingen die failliet gaan zo'n 29 procent minder dan drie jaar bestond. Een derde van de failliete bedrijven bestaat tien jaar of langer.

De oorzaken zijn wel heel anders. Oudere bedrijven gaan vaak failliet, omdat hun product niet langer relevant is of het verdienmodel niet meer klopt. Bij starters gaat het vaak mis door een gebrek aan ondernemerskwaliteiten, te weinig kapitaal of te weinig interesse van de markt.