Het aantal failliet verklaarde bedrijven is opnieuw gedaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. In juni zijn elf bedrijven minder failliet verklaard dan in mei. De meeste faillissementen zijn uitgesproken in de handel.

Dalingen en stijgingen van het aantal faillissementen kunnen elkaar snel opvolgen, merkt het statistiekbureau op.

In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen. Daarna is sprake van een dalende trend. In augustus vorig jaar bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau sinds 2001. De trend is daarna nagenoeg vlak.

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn in juni 234 bedrijven en instellingen exclusief eenmanszaken failliet verklaard. De handel, dat met 67 het grootste aantal faillissementen had, behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven.

Relatief gezien werden in juni de meeste faillissementen uitgesproken in de bouwnijverheid, aldus het CBS.