Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaat de Nederlandse landbouw van de ene affaire naar de andere, staat het inkomen van veel boeren onder druk en worden milieudoelen niet gehaald. In een nieuw rapport pleit het planbureau voor een soort landbouwakkoord van betrokken partijen over het inslaan van een nieuwe koers.

De belangrijke adviseur van het kabinet dringt er in het rapport op aan dat er helderheid nodig is over de rol die ondernemers, banken en de overheid zouden moeten vervullen.

Individuele boeren zitten nu als het ware vast in een proces van intensivering en schaalvergroting. Zij zijn ook steeds meer afhankelijk van verwerkende en toeleverende bedrijven. Soms is er door schulden en bestaande contracten met leveranciers en banken nauwelijks een alternatief voor de boer.

Die realiteit botst regelmatig met maatschappelijke wensen als duurzaamheid, dierenwelzijn en volksgezondheid. Zo kan het dat krantenkoppen over de recordcijfers van de landbouwexport worden afgewisseld met berichten waarin de landbouw juist maatschappelijk controversieel is. Denk aan berichten over de Q-koorts, fipronileieren, afnemende aantallen weidevogels, fraude, mestoverschotten en de inkomens van boeren, zegt het PBL.

In reactie op dit alles heeft de overheid zijn beleid de laatste jaren wel vaak bijgesteld, maar dat gebeurde volgens het PBL meer in de "onderhoudssfeer", zonder de structurele problemen echt aan te pakken.

Consumenten

De onderzoekers van het planbureau merken op dat veel mensen het karakter van de Nederlandse landbouw tegenwoordig vooral als een product van Europa zien. Daarmee wordt volgens het adviesorgaan echter over het hoofd gezien dat het beleid van Brussel ook bewegingsruimte biedt en er ook op nationaal en regionaal niveau keuzes gemaakt moeten worden.

Volgens landbouwminister Carola Schouten moeten consumenten ook helpen de landbouw duurzamer te maken. ''Als consumenten dierenwelzijn en duurzaamheid belangrijke thema's vinden, dan kunnen ze daar met hun eigen keuzes invloed op hebben.''

Onderhandelingen

Schouten nam vorige week maatregelen om de positie van boeren te versterken. Zij krijgen bijvoorbeeld meer mogelijkheden om samen op te trekken bij onderhandelingen met grote afnemers, zoals supermarkten, groothandels en levensmiddelenproducenten

Milieudefensie reageert fel op het onderzoek van het PBL. "Weer een rapport dat laat zien dat de landbouw in Nederland totaal failliet is", zegt campagneleider Bart van Opzeeland. "Vier grote supermarkten bepalen de prijs van ons eten en wat de boer daarvoor krijgt. Een boer kan niet groen doen als hij rood staat. Dat moet afgelopen zijn. Boeren moeten genoeg gaan verdienen om duurzaam te kunnen werken."

Wil jij niets missen op ondernemersgebied? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief. We vertellen je elke zondagochtend wat eraan zit te komen en wat je mogelijk net even gemist hebt.