Winkelketen Bruna is nog steeds verlieslatend, maar uit de jaarrekening over 2017 blijkt een verbetering in het bedrijfsresultaat ten opzichte van het vorige jaar.

De liquiditeit en het eigen vermogen zijn toegenomen toen het bedrijf is overgenomen door de Shared Stories Group. Met dit extra vermogen wil Bruna investeren in de toekomst.

In de jaarrekening over 2017 meldt de keten een verlies van 5,6 miljoen euro. Exclusief eenmalige posten, zoals de kosten voor winkelsluitingen, afboekingen van voorraden en kosten voor organisatorische veranderingen, resteerde een min van 2,1 miljoen euro. Een jaar eerder was het tekort nog 7 miljoen euro.

Deze kosten hebben te maken met het veranderingsproces van de winkelketen. Dat proces moet Bruna op den duur weer winstgevend maken.

Algemeen directeur George Steur is optimistisch: "Het is een kwestie van lange adem, maar we kijken met vertrouwen naar de toekomst. Met steun van de nieuwe aandeelhouder kunnen we op korte termijn de resultaten verbeteren en voor de lange termijn de continuïteit van Bruna zeker te stellen. Zwarte cijfers voorzien we nog niet voor dit jaar, maar we gaan wel uit van een sterke verbetering van de resultaten in 2018."