FNV Horeca gaat zich naast vaste werknemers ook meer voor freelancers in de sector inzetten. De horecabond is daarvoor een samenwerking begonnen met Temper, een bedrijf dat online circa 2.500 opdrachtgevers in de horeca aan zzp'ers koppelt.

De vakbond onderzoekt het komende jaar op welke manier Temper horecaondernemers ertoe aan kan zetten freelancers goede arbeidsvoorwaarden aan te bieden.

Zo belooft het online platform zich hard te maken voor pensioenen en verzekeringen voor freelancers. Daarnaast werken de twee partijen aan opleidingen, waarmee flexwerkers uiteindelijk naar een vaste baan kunnen doorstromen.

De samenwerking is niet onomstreden binnen de FNV. FNV Flex, de bond voor uitzendkrachten en flexwerkers, vindt het project maar niets, omdat dit constructies met schijnzelfstandigheid zou legitimeren.