Ondernemers kregen op 1 juli 2018 weer te maken met een aantal wetswijzigingen die voor hun bedrijfsvoering van belang kunnen zijn.

Vanaf die datum moet je bijvoorbeeld echt je arbozaken volgens de nieuwe regels op orde hebben en gaat het minimumloon weer een stukje omhoog. NU.nl zet de wijzigingen voor bedrijven op een rij.

Overgangsperiode nieuwe Arbowet eindigt

De vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet, oftewel Arbowet, is een jaar geleden ingegaan en dat betekent dat de overgangsperiode voor bestaande contracten die nog gold, nu afloopt. 

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe Arbowet is het zogenoemde basiscontract. Hierin staat omschreven voor welke taken de werkgever volgens de wet deskundigen in moet schakelen. Naast de verplichte minimumeisen kunnen de partijen extra taken opnemen in het contract.

In de nieuwe Arbowet is een grotere rol weggelegd voor preventie van ziekte en verzuim. De preventiemedewerker staat meer centraal. Ook is het de bedoeling dat de bedrijfsarts de werkgever adviseert over maatregelen die de gezondheid en veiligheid van werknemers kunnen stimuleren.

Werkgevers moeten hun werknemers ook de mogelijkheid geven de bedrijfsarts te bezoeken met vragen over de gezondheid in relatie tot het werk. Daar moet ook ruimte voor zijn als de werknemer nog niet verzuimt. Ook hebben werknemers recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.

Minimumloon gaat omhoog

Het brutominimumloon en het minimumjeugdloon vallen weer een stukje hoger uit. Het wettelijk brutominimumloon (WML), voor werknemers van 22 jaar en ouder, gaat naar 1.594,20 euro per maand bij een fulltime dienstverband. Dat was sinds 1 januari van dit jaar 1.578 euro.

Ook het minimumjeugdloon, voor 15- tot en met 21-jarigen, gaat omhoog. Een werknemer van 21 jaar verdient vanaf 1 juli 1.355,05 euro bruto per maand bij een volledig dienstverband, voor een 15-jarige ligt dit bedrag op 478,25 euro.

Sinds 1 juli 2017 wordt de leeftijd teruggebracht waarop het brutominimumloon gaat gelden. Dit was eerder 23 jaar, vervolgens 22 jaar en is per 1 juli 2019 verder omlaag gegaan naar 21 jaar.

Zzp’ers en hun opdrachtgevers

Het kabinet verruimt de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillende opdrachtgevers, die zzp'ers niet als zzp'ers behandelen.

Eerder werd al opgetreden tegen de ernstigste gevallen: situaties waarin het overduidelijk was dat de betrokken partijen de wet aan hun laars lapten, bijvoorbeeld in het geval van fraude of opzet.

Vanaf 1 juli laat de Belastingdienst ook van zich horen in andere gevallen van kwaadwillendheid. Er moet dan sprake zijn van drie dingen: een (fictieve) dienstbetrekking, evidente schijnzelfstandigheid en opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Het gaat om een onderdeel van de Wet DBA, die verder is opgeschort tot 1 januari 2020, omdat de wet ongunstig uitpakte voor zzp'ers. Omdat de handhaving is opgeschort, legt de Belastingdienst geen boetes of naheffingen op, alleen in het geval van kwaadwillendheid.

Nieuwbouwwoningen hoeven niet meer op gasnet

Bedrijven die actief zijn op het gebied van woningbouw, zoals bouw- en installatiebedrijven, hebben niet meer de wettelijke verplichting nieuwbouwwoningen aan te laten sluiten op het gasnet.

Gemeenten bepalen of nieuwbouwprojecten op een warmtenet worden aangesloten, of op een andere energie-infrastructuur.

De overheid wil dat Nederland in 2050 aardgasvrij is. Op dit moment is nog meer dan 90 procent van de woningen aangesloten op het gasnet.

Administratieplicht kinderopvang verandert

De administratieplicht voor ondernemers in de kinderopvangbranche verandert. Gegevens van medewerkers die zich moeten inschrijven in het Personenregister kinderopvang, moeten namelijk sinds 1 juli bewaard worden in de administratie.

De GGD-inspecteur mag de gegevens eventueel opvragen bij een inspectie. Sinds 1 maart moet iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen, zich in het personenregister inschrijven. Hierin staan alle personeelsleden in de branche die een verklaring omtrent het gedrag (VOG) moeten hebben.

Andere regels voor aanbieders van pakketdiensten

Aanbieders van pakketreizen en andere reisdiensten krijgen te maken met nieuwe wettelijke regels. Voor een pakketreis geldt dat deze minimaal 24 uur moet duren of in ieder geval één overnachting telt.

Ook moet een dergelijke reis uit tenminste twee reisdiensten bestaan. Hierbij tellen alle reisdiensten mee, dus vervoer, huurvoertuigen, het verblijf en toeristische diensten.

Bij de verkoop van losse reisdiensten is er soms sprake van een gekoppeld reisarrangement (GRA) door de wijze waarop consumenten deze boeken. Daar zitten weer andere verplichtingen aan vast voor aanbieders. Een van de aanbieders van de gekoppelde reisdiensten moet de klant dan vertellen dat hij een GRA heeft geboekt. Als dat niet gebeurt, gelden de regels voor pakketreizen.

Nieuwe pachtnormen voor de landbouw

Melkveebedrijven, akkerbouwers en landeigenaren hebben te maken met nieuwe pachtnormen. Op basis van berekeningen van Wageningen Economic Research worden de maximale pachtprijzen jaarlijks vastgesteld.

De pachtnormen dalen in bijna alle veertien pachtprijsgebieden vergeleken met de pachtnormen van vorig jaar. De normen worden gebaseerd op de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote agrarische bedrijven in de periode van 2012-2016.

Naar het Kifid met klachten

Ook kleinere mkb-ondernemers en zzp'ers kunnen voortaan terecht bij Kifid, het klachteninstituut voor financiële dienstverlening. Eerder konden alleen consumenten hier aankloppen met hun klachten over financiële dienstverleners. 

Ondernemers kunnen nu naar het Kifid stappen als zij een klacht hebben rond financiering en de bank deze niet goed oplost. Eerder waren zij aangewezen op een gang naar de rechter, wat vaak een dure kwestie is. 

Wie naar het Kifid stapt, mag een maximale omzet van 5 miljoen euro per jaar realiseren. Ondernemers moeten zelf 250 euro bijdragen in de kosten. Een hoger beroep kost 500 euro. In een bindende uitspraak kan het Kifid maximaal 250.000 euro aan geleden schade toewijzen.

Wil jij niets missen op ondernemersgebied? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief. We vertellen je elke zondagochtend wat eraan zit te komen en wat je mogelijk net even gemist hebt.