Dit is wat er in de week van 25 juni tot en met 1 juli gaat gebeuren op ondernemersgebied.

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

De Kamer van Koophandel onthult maandag welke honderd bedrijven dit jaar deel uitmaken van de MKB Innovatie Top 100. Deze lijst bestaat uit ondernemingen die concrete innovaties hebben gerealiseerd.

Volgens ondernemers die eerder al eens een plek op de ranglijst veroverd hebben, leidt een nominatie tot trots binnen het bedrijf en is het een springplank naar meer succes. 

De bijeenkomst vindt plaats in Nieuwegein en is gratis toegankelijk. Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer is ook aanwezig. Op 26 september wordt bekendgemaakt welke ranking de bedrijven op de lijst precies hebben gekregen. 

Patenten

Koning Willem-Alexander is woensdag aanwezig bij de opening van het nieuwe gebouw van het European Patent Office (EPO). Het nieuwe onderkomen van de patentverlener staat in Rijswijk en is ontworpen door de architecten Jean Nouvel en Diederik Dam.

Het EPO verzorgt patenten voor bedrijven, onderzoekers en uitvinders. Met een aanvraag bij het EPO kunnen zij in maximaal 44 aangesloten landen patentbescherming krijgen. Vorig jaar werden ruim 100.000 patenten verleend. 

Het EPO biedt in Nederland werk aan 2.700 mensen. De organisatie heeft ook kantoren in München, Berlijn, Brussel en Wenen. 

Staking streekvervoer

Van plan om woensdag, donderdag of vrijdag de bus te pakken? Dan zul je misschien op zoek moeten naar een alternatief. Als er namelijk tegen die tijd geen onderhandelingsresultaat is, is er dan een 72 uur durende landelijke staking in het streekvervoer.  

De staking zou eerst al op maandag van start gaan, maar de vakbonden CNV Vakmensen en FNV Streekvervoer hebben de bemiddelaars meer tijd gegeven om tot afspraken te komen. 

De bonden en de werkgevers onderhandelen over een cao voor 12.000 werknemers. Op tafel ligt een eis voor een loonsverhoging van 3,5 procent. Ook willen de bonden maatregelen om de werkdruk terug te brengen en de mogelijkheid om elke 2,5 uur een (plas)pauze te nemen.

Internationaal ondernemen

Ambitie om met je bedrijf de grens over te gaan? Bezoek dan donderdagavond de bijeenkomst Slim aan de slag als internationaal ondernemer. 

Organisatoren Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst, Enterprise Europe Network (EEN) en Ondernemersklankbord beloven dat deelnemers aan het eind van de avond weten wat ze kunnen doen "om goed voorbereid van start te gaan". 

De bijeenkomst begint met een gezamenlijke sessie, daarna kunnen ondernemers hun eigen programma volgen. Ook kun je een informatiemarkt en een netwerkborrel bezoeken. De avond vindt plaats in Rotterdam en is gratis na aanmelding. 

Arbowet

Zondag is het precies één jaar geleden dat de vernieuwde Arbowet is ingegaan. Dat betekent dat de overgangsregeling nu eindigt en werkgevers er niet meer mee wegkomen als zij nog niet aan alle verplichtingen voldoen. 

De vernieuwde Arbowet, of voluit Arbeidsomstandighedenwet, betrekt zowel de werkgever als de werknemer meer bij gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Er is een grotere rol weggelegd voor preventie van ziekte en verzuim. 

Volgens de nieuwe regels moeten werkgevers minimumeisen rond gezond en veilig werk afspreken met bijvoorbeeld de bedrijfsarts en arbodeskundige in een zogenoemd basiscontract. Ook heeft de preventiemedewerker meer in te brengen en kunnen werknemers een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen. 

Kwaadwillenden

Het kabinet verruimt vanaf zondag de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillende opdrachtgevers, die zzp'ers niet als zzp'ers behandelen. 

De verruiming maakt een strengere aanpak van schijnzelfstandigheid mogelijk. Er werd al opgetreden tegen de ernstigste gevallen, maar vanaf 1 juli laat de Belastingdienst ook van zich horen in andere gevallen waarbij sprake is van opzet en waarin schijnzelfstandigheid overduidelijk is. 

Het gaat om een onderdeel van de Wet DBA, die verder is opgeschort tot 1 januari 2020, omdat de wet ongunstig uitpakte voor zzp'ers. Omdat de handhaving is opgeschort, legt de Belastingdienst geen boetes of naheffingen op, alleen in het geval van kwaadwillendheid. 

Sterk in innovatie

Goed nieuws afgelopen week: Nederland behoorde in 2017 opnieuw tot de crème de la crème binnen de Europese Unie op het gebied van innovatie. Alleen Zweden, Denemarken en Finland scoorden beter. 

Nederland liet onder de koplopers bovendien de sterkste verbetering zien ten opzichte van het voorgaande jaar. Vooral op het gebied van financiering en de beschikbaarheid van risicokapitaal heeft ons land vooruitgang geboekt. 

"Innovatieve producten en diensten zijn de basis voor onze sterke internationale concurrentiepositie", aldus staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat). Onder meer bij het gebruik van nieuwe technologie in het midden- en kleinbedrijf valt volgens Keijzer nog wel winst te behalen.