Kleinschalige en traditionele vissers in heel Europa komen maandag in actie tegen pulsvissen. De vorm van vissen waarbij vissen met stroomstootjes in het net worden gedreven, is volgens de actievoerders destructief.

Vissers uit België, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland doen mee aan het protest en ze roepen op tot een definitief verbod. De vissers zullen aandacht vragen voor hun standpunt in diverse havens, onder meer in die van IJmuiden.

Pulsvissen werd onlangs door Brussel in de ban gedaan. Voorstanders claimen dat pulsvissen minder schade aan natuur en milieu veroorzaakt dan boomkorvissers, die een net met kettingen over de zeebodem slepen. In Nederland werd door veel vissers aan pulsvissen gedaan in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

Verschillende vissers en milieuclubs hebben gevraagd om een fraude-onderzoek naar de vergunningsverlening voor die onderzoeken.

Compromis

Ondertussen is minister Carola Schouten (Visserij) juist op zoek naar een compromis met haar Europese ambtgenoten in een poging het dreigend verbod op pulsvisserij af te wenden.  Hierbij hoopt ze "recht te doen aan ieders belangen’’. Zij had het onderwerp op de agenda van EU-overleg in Luxemburg gezet.

Schoutens poging leek niet in vruchtbare aarde te vallen bij Frankrijk, dat zijn verzet herhaalde. De Franse minister Stéphane Travert zei dat elektrisch vissen ''geen oplossing of innovatie kan vormen. Het is noodzakelijk om ons mariene ecosysteem, de jonge tong en kabeljauw, te beschermen.’’

Schouten bracht een recent wetenschappelijk rapport onder de aandacht, waaruit blijkt dat pulsvissen minder natuurschade veroorzaakt dan boomkorvissers, die een net met kettingen over de zeebodem slepen.

Met elektrisch vissen wordt de bodem niet omgewoeld en verbruiken schepen veel minder brandstof. ''Niet 100 procent duurzaam, maar wel een zeer belangrijke verbetering'', aldus Schouten.

Te voortvarend

Critici stellen dat Nederland veel te voortvarend te werk is gegaan door 84 kotters een ontheffing te geven om elektrisch te vissen in de Noordzee. 

''De situatie nu drastisch aanpassen zal leiden tot grote sociaal-economische onrust in de Nederlandse vissersplaatsen’’, sprak de bewindsvrouw. ''Maar wat niet kan, en ik wil dit benadrukken, is dat wij een techniek bij voorbaat verbieden die aantoonbaar beter - duurzamer - is. Als we dat doen, dan weet ik niet hoe we geloofwaardig kunnen blijven in onze eigen duurzaamheidsdoelstellingen.''

Het Europees Parlement stemde in januari voor een totaalverbod. Eind deze maand wordt onderhandeld met de lidstaten.

Wil jij niets missen op ondernemersgebied? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief. We vertellen je elke zondagochtend wat eraan zit te komen en wat je mogelijk net even gemist hebt.