Jaarlijks wordt er voor 60 miljard euro aan namaakproducten verkocht in de EU. Dat komt neer op gemiddeld 7,5 procent van de omzet van 'echte' producten. Het gaat om de waarde van het intellectuele eigendom waarop inbreuk wordt gemaakt.

In Nederland is het verlies aan rechtstreekse verkopen ongeveer 1,8 miljard euro (5,2 procent van de jaaromzet), blijkt woensdag uit onderzoek van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). 

Het bureau onderzocht vijf jaar lang dertien sectoren waarin veelvuldig intellectuele-eigendomsdomrechten worden geschonden.

Het gaat vooral om cosmetica, kleding, sportartikelen, horloges, muziekopnamen, gedistilleerde dranken en smartphones. Er is bovendien sprake van een rechtstreeks verlies van 434.000 banen, stelt het agentschap. Omgerekend komen de verliezen uit op 116 euro per EU-burger per jaar en jaarlijks 106 euro per Nederlander.

Volgens het EUIPO geeft het onderzoek voor het eerst een goed beeld van de impact van namaakproducten en piraterij op de economie en werkgelegenheid in de EU.