Boeren kunnen voor dit jaar rekenen op een groei van 1 procent van de afzet- en productievolumes, zo verwacht het ING Economisch Bureau.

Dat is in lijn met het langjarig gemiddelde. Ondernemers in de sierteelt staan er het beste voor, akkerbouwers zijn juist het minst goed gepositioneerd. Dit komt door tegenvallende prijzen voor aardappelen, uien en suikerbieten.

Melkveehouders kunnen in de tweede helft van het jaar profiteren van oplopende melkprijzen en zo toch nog een "redelijk 2018" tegemoetzien, aldus ING. Ook groentetelers doen het in de tweede helft van het jaar beter dan in de eerste helft, dankzij een aantrekkende vraag en een goede kwaliteit van hun producten.

Varkenshouders beleven een matig tot gemiddeld jaar, terwijl vleespluimveehouders een licht bovengemiddeld jaar kennen. Een deel van de legpluimveehouders profiteerde in de eerste helft van 2018 van het krappe aanbod door de fipronil-crisis.

Agrarische ondernemers hebben traditioneel te kampen met een grote regeldruk, vooral op het gebied van milieu. Hierdoor zijn ze volgens ING altijd gedwongen efficiënt te werken en innovatief te zijn.

Ook dit jaar is de regeldruk groot,  door het stelsel van fosfaatrechten en de voorgenomen fabrieksquotering van Friesland Campina.

Wil jij niets missen op ondernemersgebied? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief. We vertellen je elke zondagochtend wat eraan zit te komen en wat je mogelijk net even gemist hebt.