Ondernemersorganisatie VNO-NCW West stelt dat het een goed plan is om meer woningen te bouwen in Nederland, maar zet daar tegenover dat er niet zomaar op bedrijventerreinen gebouwd moet worden. Deze terreinen zijn er voor bedrijven en niet voor woningbouw, meent de organisatie. 

"We steunen deze opgave van harte, want woningbouw heeft ook grote economische waarde", zegt Bert Mooren, directeur van VNO-NCW West. "Maar we moeten wonen en werken wel uit elkaar houden", zegt hij. 

VNO-NCW reageert hiermee op de plannen uit de Nationale Woonagenda, die afgelopen week door minister Kajsa Ollongren (Wonen) werd getekend met provincies, marktpartijen en corporaties.

De afspraken uit het akkoord moeten ertoe leiden dat er jaarlijks gemiddeld 75.000 woningen worden gebouwd. In 2025 moeten er ruim 700.000 woningen zijn bijgekomen. Om dit te realiseren moet volgens de minister creatief gedacht worden en zal er ook gebouwd moeten worden op industrieterreinen of bijvoorbeeld in havengebieden. 

Volgens VNO-NCW hebben ondernemers in bepaalde gebieden hun zorgen uitgesproken over de woningbouwplannen. De organisatie gaat daarom aandringen op "economische effectrapportages en het vrijwaren van belangrijke bedrijventerreinen."