De regels om het mestoverschot terug te dringen, zijn niet strijdig met de mensenrechten. Dat heeft de advocaat-generaal bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) geconcludeerd.

Hij deelde zijn advies naar aanleiding van beroepen tegen boetes wegens overtreding van de Meststoffenwet.

De advocaat-generaal stelt wel dat de geheime handhavingsmarges die het ministerie hanteert niet door de beugel kunnen. Die zouden in tegenspraak zijn met het rechtsprincipe dat strafbaarheid van gedrag te voorzien moet zijn. Het ministerie wil juist voorkomen dat boeren de grens opzoeken en hanteert daarom de geheime marges.

Boeren zijn al langer aan het procederen tegen de fosfaatboetes. Ook het fosfaatreductieplan waarbij boeren hun veestapel moeten terugdringen, lag juridisch onder vuur.

Het CBb moet nog uitspraak doen in de betreffende zaken. De conclusie van de advocaat-generaal geldt als een advies, dat de rechters niet hoeven te volgen.

Wil jij niets missen op ondernemersgebied? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief. We vertellen je elke zondagochtend wat eraan zit te komen en wat je mogelijk net even gemist hebt.