Het kabinet ziet geen mogelijkheid bepaalde boeren te helpen die in de financiële problemen komen door het systeem met fosfaatrechten. Dat nieuwe systeem moet het mestoverschot terugdringen.

Het gaat bijvoorbeeld om agrariërs die hun stallen al hadden uitgebreid, maar op een bepaalde datum de stallen nog niet helemaal vol hadden met melkvee. Ook de biologische melkveehouderij wordt getroffen.

Minister Carola Schouten van Landbouw wil echter geen nieuwe categorie knelgevallen instellen. Ze ziet ook geen ruimte voor ontheffingen of vrijstellingen. Een extra categorie zou ook moeilijk zijn te bepalen en kan ook vrij groot worden.

De bewindsvrouw zegt mee te voelen met de ondernemers die niet geholpen kunnen worden. Ze zegt zich te realiseren dat het ingrijpende gevolgen kan hebben voor melkveehouders en hun gezinnen. Zo'n 120 bedrijven die zich hebben verenigd in het collectief Innovatief uit de Knel, vrezen het ergste. In totaal zouden zich ongeveer achthonderd bedrijven in een vergelijkbare situatie bevinden.

Schouten benadrukt echter dat een overschrijding van het plafond voor fosfaat (dat vrijkomt uit mest) absoluut moet worden voorkomen. Ze wijst erop dat het aantal toegekende rechten voor fosfaat al boven die limiet uitkomt.

Boeren krijgen voor elke koe die ze houden het recht om een bepaalde hoeveelheid fosfaat te produceren - en niet meer. Ze kunnen de rechten verhandelen. Bij verkoop houdt de overheid wel 10 procent in, die in een 'fosfaatbank’ wordt gestopt. De daarin verzamelde fosfaatrechten worden gebruikt om boeren aan te moedigen genoeg land te kopen om hun mest kwijt te kunnen.

Wil jij niets missen op ondernemersgebied? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief. We vertellen je elke zondagochtend wat eraan zit te komen en wat je mogelijk net even gemist hebt.