De Amerikaanse beperkende maatregelen tegen Iran gaan volgens kenners ver. Het is nog onduidelijk welk effect die maatregelen zullen hebben op in Iran actieve Nederlandse bedrijven.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan nog niet exact zeggen wat de impact van de sancties zal zijn. Ondernemersorganisatie VNO-NCW zegt dit in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken per sector te berekenen.

De overheid en het bedrijfsleven gaan binnenkort om de tafel om de gevolgen van de Amerikaanse sancties tegen Iran te bespreken, laat minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken weten. Het kabinet past ook het zogeheten Handboek Iran aan. Daarin kunnen ondernemers lezen waarmee ze rekening moeten houden als ze zaken willen doen in Iran.

De ''onzekerheid en risico's'' van de handel met Iran zijn door de sancties in ieder geval toegenomen en het internationale handelsverkeer wordt bemoeilijkt, stelt Blok. Ook al kan hij nog moeilijk inschatten of de VS bijvoorbeeld een uitzondering wil maken voor Nederland of de EU.

Lastig

Bedrijven moeten volgens de RVO zelf vaststellen of zij zich moeten houden aan de maatregelen van de VS. Volgens VNO-NCW is het aannemelijk dat de handel tussen Iran en Nederland zal opdrogen. Zeker omdat bedrijven die ook met de VS zakendoen hun knopen zullen tellen en voor hun Amerikaanse belangen zullen kiezen.

Zakendoen met Iran was ook na het opschorten van de sancties in 2015 nog altijd lastig. De RVO wijst onder meer op strenge financiële maatregelen.

Financiële transacties

Ook ondernemersorganisatie VNO-NCW bestempelde de financiële transacties met de islamitische republiek eerder al als ingewikkeld. Dit komt onder meer door nog bestaande Amerikaanse sancties en het Iraanse bankensysteem, dat nog niet goed functioneert.

Nederlandse bedrijven verscheepten volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vorig jaar voor ruim 1 miljard dollar aan producten naar Iran. Dat betekende bijna een verviervoudiging ten opzichte van 2013. Vanuit Iran werd door Nederland in 2017 voor 591 miljoen euro aan goederen geïmporteerd.

Ruwe olie

Vooral ruwe olie en andere aardolieproducten vonden gretig aftrek. In 2013 werd vanuit Iran voor nog geen 33 miljoen euro aan goederen naar Nederland verscheept. Een jaar later was dit ruim 22 miljoen euro.

VNO-NCW noemt het ''doodzonde dat de positieve handelsontwikkelingen door de sancties van de VS tenietgedaan zullen worden''.