De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) start deze zomer met onder meer een onafhankelijk meldpunt om discriminatie te bestrijden.

Dat laat de brancheorganisatie dinsdag weten in een actieplan. Het meldpunt moet inzicht bieden in de aard en omvang van discriminerende verzoeken die opdrachtgevers aan uitzendbedrijven doen.

Ook zal ABU regelmatig onderzoeken met mysterycalls laten uitvoeren. De onderzoeksresultaten worden, zonder namen, gepubliceerd.

Daarnaast moeten alle leden van de branchevereniging zorgen voor een actief antidiscriminatiebeleid. Als een uitzendbedrijf zich hier niet aan houdt, kan de onderneming worden geroyeerd.

Verder is er een training beschikbaar waarbij intercedenten gesprekstechnieken kunnen oefenen. Hierdoor zouden ze zich weerbaarder kunnen opstellen bij een discriminerend verzoek.

NBBU

Ook de Nederlandse bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) zegt op dit vlak meer te gaan doen. Tot nu toe richtte de NBBU zich vooral op voorlichting en trainingen.

De organisatie gaat de naleving van een bestaande gelijkheidsbepaling toetsen met externe onafhankelijke controleurs. Alle leden moeten dan ook een gelijkheidsbeleid hebben.

Probleem

"Discriminatie is een breed maatschappelijk probleem dat ook op de arbeidsmarkt nog geregeld de kop opsteekt, onder meer in het contact tussen opdrachtgever en uitzendonderneming", stelt de organisatie.

Ook de NBBU gaat via mysterycalls vaststellen of leden ingaan op discriminerende verzoeken. Als een bedrijf hier onvoldoende op scoort, dan komt de onderneming in een verbetertraject terecht.

Namen

De organisatie zegt geen voorstander te zijn van het publiceren van namen van bedrijven die op discriminerende verzoeken zijn ingegaan.

"Dit leidt namelijk niet tot het oplossen van het probleem. Naming and shaming is wat de NBBU betreft alleen aan de orde na een eerlijke en onafhankelijke rechtsgang die leidt tot een veroordeling."

Wil jij niets missen op ondernemersgebied? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief. We vertellen je elke zondagochtend wat eraan zit te komen en wat je mogelijk net even gemist hebt.