Bedrijven in Nederland produceren schoner en verbruiken naar verhouding minder grondstoffen. Verder gaat het goed met bedrijven die zich bezighouden met milieubescherming en natuurlijke hulpbronnen.

Er is meer productie en werkgelegenheid bij dit soort bedrijven, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

In de publicatie Groene Groei evalueren de onderzoekers wat de effecten van het bedrijfsleven op het milieu waren in de periode 2000-2016.

Het CBS concludeert dat de economie inmiddels vergroent, maar niet op elk gebied. Biodiversiteit en milieukwaliteit van de leefomgeving (bijvoorbeeld de waterkwaliteit) blijven bijvoorbeeld achter.

De milieuefficiëntie van de Nederlandse economie is juist verder verbeterd. Dat betekent dat de water- en luchtvervuiling en de afvalproductie zijn verminderd, terwijl de economie groeide.

Zo is de uitstoot van fijnstof tussen 2000 en 2016 met 41 procent gedaald, terwijl de Nederlandse economie met 21 procent is gegroeid.

Filters en vrije-uitloopkippen

De afname van de emissie van fijnstof is volgens het CBS vooral te danken aan nationale en Europese milieuregelgeving. Door die regels hebben bedrijven hun productieprocessen aangepast, zijn ze meer filters gaan gebruiken en zijn er vaker milieuvriendelijke auto's geproduceerd.

In bijna alle sectoren daalde de fijnstofemissie, behalve in de landbouwsector. Daar steeg de uitstoot met 3 procent.

Volgens het CBS is dat vooral te wijten aan de pluimveesector. In deze sector steeg de uitstoot doordat er meer vrije-uitloopkippen bijkomen. In andere landbouwsectoren daalden de fijnstofemissies juist.

Overheid

De overheid zet belastingen, wetten en subsidies in om de groene groei te stimuleren. Binnen Europa heeft Nederland een relatief hoog aandeel van dit soort maatregelen. Maar volgens het CBS is er nauwelijks iets veranderd aan de milieuregels, -subsidies en -belastingen tussen 2000 en 2016.

De opbrengsten van de milieubelastingen en -heffingen stegen de afgelopen jaren minder hard dan de inkomsten uit andere belastingen. Er is dus geen sprake van verdere vergroening van het belastingstelsel, concludeert het CBS.

Het percentage belastingen op energieverbruik zoals energiebelasting en accijns op motorbrandstoffen zijn min of meer gelijk gebleven, terwijl vervoersbelastingen zoals bpm en motorrijtuigenbelasting zijn gedaald. Wel is het budget voor de belangrijkste subsidieregeling voor hernieuwbare energie (SDE) tussen 2011 en 2016 vervijfvoudigd.

Wil jij niets missen op ondernemersgebied? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief. We vertellen je elke zondagochtend wat eraan zit te komen en wat je mogelijk net even gemist hebt.