Ondernemingen moeten makkelijker naar een ander land binnen de EU kunnen verhuizen, nieuwe vestigingen elders kunnen opzetten of kunnen fuseren met een buitenlands bedrijf.

De Europese Commissie wil hier standaard digitale procedures voor introduceren. Volgens EU-commissaris Vera Jourova (Justitie) weerhouden administratief gedoe en kosten ondernemers ervan over de grens naar zakelijke mogelijkheden te kijken.

Door de online procedure hoeft een bedrijf bij verhuizingen of fusies niet steeds informatie naar verschillende autoriteiten te sturen, of zich persoonlijk aan een loket in een ander land te melden.

In het wetsvoorstel worden maatregelen ingebouwd om te voorkomen dat bedrijven elders een fictief bedrijf opzetten, bijvoorbeeld om belasting te ontduiken of arbeidsrecht te omzeilen.

Een onafhankelijke expert moet bij grotere bedrijven bijvoorbeeld vastleggen in welk land de economische hoofdactiviteiten liggen en waar dus omzetbelasting moet worden betaald.

Er zijn zeventien lidstaten die al een volledige online procedure aanbieden. Nederland is daar volgens Brussel niet bij. Als het voorstel door de lidstaten en het EU-parlement wordt aangenomen, wordt het ook in Nederland ingevoerd.